Kuntavaaliteemat Akavan Erityisaloilta: Hyvän hallinnon ja kulttuuripalvelujen merkitys esiin

Asiantuntevasti tuotetut kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hallintopalvelut parantavat kuntalaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa. Akavan Erityisalat nostaa näiden palvelujen tekijät esille 2.2. alkavassa videokampanjassaan tunnuksella #taustaltanäkyväksi.

2.2.2021

Akavan Erityisalat jäsenyhdistyksineen nostaa kuntavaalikeskusteluun kulttuurin ja hyvän hallinnon kysymykset ja näiden palvelujen riittävän resursoinnin. Liiton kampanjassa tuodaan esille jäsenten työn merkitys.

– Jäsenemme tuottavat Suomen kuntien huipputasoiset kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hallintopalvelut. Nämä ovat kuntalaisten elämään olennaisesti kuuluvia peruspalveluita. Ilman riittävää resursointia palvelut kuitenkin rapautuvat, muistuttaa toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista.

– Viime kevään koronasulun aikaan kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja suljettiin ja moni kunta lomautti surutta niiden henkilöstöä. Kävi ilmi, etteivät päättäjät kaikissa kunnissa ymmärrä, miten tärkeinä kuntalaiset kokevat nämä palvelut, Luomanmäki sanoo.

– Erityisesti kulttuuri- ja liikuntapalveluiden yhteisöllinen ja elämänhallintaa tukeva merkitys korostui poikkeusaikana. Monelle kuntalaiselle kirjastokäynti tai ohjattu liikuntahetki on ollut keino pysyä kiinni normaalielämässä, Luomanmäki pohtii.

– Haluamme yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa kertoa tuleville kuntapäättäjille, millaista asiantuntemusta ja resursointia vaaditaan, jotta kuntalaiset saavat arjessaan jatkossakin nauttia ja hyötyä laadukkaista kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hallintopalveluista.

Kolme teemaa kuntavaaleihin

Akavan Erityisalat tuo kuntavaalikeskusteluun syksyn ja kevään aikana kolme vaaliteemaa:

1. Elinvoimaa ja hyvinvointia kulttuuripalveluista

• Kuntien elinvoimaa vahvistavat hyvin resursoidut kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.
• Näiden palvelujen on oltava kaikkialla Suomessa kansalaisten saatavilla.
• Palveluja on kehitettävä riittävin asiantuntijavoimin.

2. Hyvä hallinto on toimivien kuntapalvelujen edellytys

• Hallinnollinen valmistelu tehdään laaja-alaisesti, avoimesti ja osallistavasti.
• Palvelujen saavutettavuus ja hallinnon vuorovaikutteisuus edellyttävät ammattimaista kuntaviestintää ja tietoa palveluista omalla kielellä.
• Hallittu sote- ja maakuntauudistus on toteutettava hyvin valmistellen, johtaen, viestien ja yhdessä henkilöstön kanssa.

3. Kulttuurin ja hallinnon resurssit kuntoon

• Kunta-alan naisvaltaisten kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen asiantuntija-ammattien palkkaus on korjattava vastaamaan työn vaativuutta ja edellytettyä koulutusta.
• Hallintoa tulee resursoida riittävästi.
• Asiantuntija-alojen osaamisvaatimuksista ei saa tinkiä.

***

Akavan Erityisalojen ja sen jäsenyhdistysten Elämäsi kuntaan -kampanja näkyy vaalien alla somessa tunnuksilla #taustaltanäkyväksi ja #elämäsikuntaan.

Taustalta näkyväksi -videokampanja jäsentemme kymmenestä tärkeästä kunta-alan ammatista alkaa 2. helmikuuta.

Kuntavaalitenttimme kulttuurin ja hallinnon aiheista järjestetään torstaina 18. maaliskuuta.

Kuntavaalisivustomme on osoitteessa: www.akavanerityisalat.fi/kuntavaalit

Akavan Erityisalat edustaa kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa yli 5 000 työntekijää, jotka työskentelevät hallinnon, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen sekä terveystoimen esimiehinä ja asiantuntijoina. Kaikkiaan Akavan Erityisalojen 22 jäsenyhdistyksessä on noin 28 500 jäsentä.

Ammattiryhmiämme kuntasektorilla ovat esimerkiksi

• kulttuuritoimessa kirjastonhoitajat, museoamanuenssit, kulttuuritoimen tuottajat sekä nuoriso- ja liikuntatoimen ohjaajat
• hallinnon ammattiryhmissä suunnittelijat, tutkijat, projektityöntekijät sekä johto- ja esimiestehtävissä toimivat sekä viestinnän ammattilaiset ja kääntäjät
• terveystoimessa suuhygienistit ja geronomit.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat, puh. 040 700 7800
kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari, Akavan Erityisalat, puh. 040 777 9422