Akavan Erityisalojen kysely: Enemmistö ei leikkaisi työttömyysturvasta

Suomalaisista 55 prosenttia ei ole valmis leikkaamaan työttömyysturvan tasoa. 28 prosentille leikkaukset voisivat sopia. Puoluekanta näkyy voimakkaasti vastauksissa. Kantar Public selvitti suomalaisten työttömyysturvanäkemyksiä Akavan Erityisalojen toimeksiannosta.

23.2.2023

Akavan Erityisalojen työttömyysturvakyselyn tulokset kertovat osin kaksijakoisesta suhtautumisesta työttömyysturvaan.

Enemmistö, 55 prosenttia ei leikkaisi työttömyysturvan tasoa, mutta 28 prosenttia voisi olla valmis leikkauksiin. Oma asema työmarkkinoilla näkyi arviossa selvästi, samoin puoluekanta.

– Kovin laajaa tukea leikkaaminen ei onneksi saa. Vain johtavassa asemassa olevien ja kokoomuslaisten piirissä enemmistö olisi valmiita leikkaamaan nykyisen työttömyysturvan tasoa, kertoo yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elin Blomqvist-Valtonen Akavan Erityisaloista.

Mielikuva työttömyysturvan kyvystä edesauttaa työllistymistä koulutusta vastaaviin tehtäviin jakoi käsityksiä vahvasti. 37 prosentin mielestä järjestelmä on tältä osin ainakin jokseenkin kunnossa, kun taas 35 prosenttia on asiasta vähintään jokseenkin eri mieltä.

Työttömyysturvan mahdollisuuksista kysyttäessä moni jätti ”ei osaa sanoa” -vastauksen. Esimerkiksi yli kolmannes ei osannut arvioida, mahdollistaako nykyinen työttömyysturva hyvin opiskelun.

– Työttömyysturvalla opiskeluun ei ole selkeitä valtakunnallisia sääntöjä, mikä tekee koulutuksen suunnittelun työttömälle hankalaksi. TE-toimistot tekevät ratkaisut tapauskohtaisesti ja työttömän on mahdotonta arvioida etukäteen, onko opiskelu työttömyyskorvauksella mahdollista vai ei, Blomqvist-Valtonen sanoo.

”Työttömyysturva uudistettava”

Akavan Erityisalat nostaa työttömyysturvan perusteellisen uudistamisen kärkitavoitteekseen eduskuntavaaleissa.

– On aika muuttaa tapaa, jolla puhumme työttömyydestä. Akavan Erityisalojen visiossa työttömyysturvaa tulee kehittää niin, että se sallii laajasti opiskelun ja yrittämisen kokeilut – kaikenlaisen toimeliaisuuden työttömyysaikana, kertoo Elin Blomqvist-Valtonen.

– Työuramme pirstaloituvat ja moni on välillä työttömänä. Työttömyysjaksot eivät saa enää leimata ketään, vaan ne tulee nähdä normaalina osana elämää.

Liiton tavoitteena on myös turvata työttömyyskorvauksen taso nykyisenä. Lisäksi työttömyysturvan on tuettava palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden tulomuotojen yhteensovittamista.

 

Lisätietoja: yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elin Blomqvist-Valtonen, Akavan Erityisalat, puh. 040 775 3040.

Kansalaisten käsitykset kulttuurista, hyvästä hallinnosta ja työttömyysturvasta -tutkimus

Parempaan (työ)elämään! -vaalisivusto

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 23.2.2023 8.00 Akavan Erityisalojen verkkosivuilla.