Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa

Lakimiesten työttömyyskassa ja Lääkärien työttömyyskassa ovat päättäneet sulautumisesta yhdeksi kassaksi. Lakimiesten työttömyyskassa sulautuu Lääkärien työttömyyskassaan 1.1.2022 ja uusi yhteinen kassa toimii nimellä Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa (LL-kassa).

10.9.2021

LL-kassa muodostaa tehokkaan ja vakaan kokonaisuuden tarjoten kahdelle perinteiselle ammattiryhmälle oman työttömyyskassan. Resurssien yhdistäminen mahdollistaa myös panostamisen entistä enemmän jäsenille suunnattujen palvelujen kehittämiseen sekä jäsenyyskokemuksen parantamiseen. Kummankin työttömyyskassan ammattitaitoinen henkilöstö jatkaa työtään LL-kassassa.

Lakimiesten työttömyyskassan ja Lääkärien työttömyyskassan nykyisten jäsenten työttömyysturva ja jäsenyys jatkuu automaattisesti, katkeamattomana LL-kassassa.

LL-kassan jäsenet saavat jatkossakin ansioturvan edulliseen jäsenhintaan.

Työttömyyskassojen sulautumisella ei ole vaikutusta Lakimiesliiton ja Lääkäriliiton toimintaan.

Lakimiesten työttömyyskassalla on lähes 13 000 jäsentä ja Lääkärien työttömyyskassalla lähes 24 000.

Lisätietoja:
Lakimiesten työttömyyskassan kassanjohtaja Taru Turunen, taru.turunen@lakimiestentk.fi, puh. 041 458 0028
Lääkärien työttömyyskassan kassanjohtaja Carola Ylenius, carola.ylenius@laakarientkassa.fi, puh. 040 828 9767

 


Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa inleder sin verksamhet vid årsskiftet

Juristernas arbetslöshetskassa och Läkarnas arbetslöshetskassa har beslutat att gå samman till en enda kassa. Juristernas arbetslöshetskassa kommer att slås samman med Läkarnas arbetslöshetskassa den 1 januari 2022 och den nya gemensamma kassan kommer att heta Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa (JL-kassa).

JL-kassan utgör en effektiv och stabil helhet och erbjuder två traditionella yrkesgrupper en egen arbetslöshetskassa. Kombinationen av resurser gör det också möjligt att satsa allt mer på att utveckla medlemstjänsterna och att förbättra medlemmarnas upplevelse. Den yrkeskunniga personalen i båda arbetslöshetskassorna kommer att fortsätta sitt arbete i JL-kassan.

Arbetslöshetsskyddet och medlemskapet av de nuvarande medlemmarna i Juristernas arbetslöshetskassa och Läkarnas arbetslöshetskassa kommer att fortsätta automatiskt och utan avbrott i JL-kassan.

JL-kassans medlemmar får även i fortsättningen förtjänstskydd till förmånligt medlemspris.

Arbetslöshetskassornas fusion påverkar inte Juristförbundets eller Läkarförbundets verksamhet.

Juristernas arbetslöshetskassa har nästan 13 000 medlemmar och Läkarnas arbetslöshetskassa nästan 24 000.

Mer information:
Taru Turunen, kassachef för Juristernas arbetslöshetskassa, taru.turunen@lakimiestentk.fi, tfn 041 458 0028
Carola Ylenius, kassachef för Läkarnas arbetslöshetskassa, carola.ylenius@laakarientkassa.fi, tfn 040 828 9767