Markkinoinnin ja myynnin ammattilaiset MMA: Verokompensaatio on pikaisesti tarpeen työssään autoa tarvitseville

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tuore työmatkustuskysely nostaa esiin, että äkillisesti kohonneet polttoainekustannukset näyttävät kaatuvan työssään autoa tarvitsevien niskaan. Jotta työnteon kustannukset eivät nousisi pilviin, työautoilijoille tarvitaan pikaisesti väliaikainen verovapaan kilometrikorvauksen nosto.

5.4.2022

Etenkin myyntityössä työauton käyttö on välttämätöntä, sillä työn luonteeseen kuuluu asiakkaiden henkilökohtainen tapaaminen. Valtaosa (76,4 %) MMA:n kyselyyn vastanneista myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista käytti omaa autoa työajoihin. Vapaa autoetu oli 15,9 prosentilla vastaajista. Lisäksi vastaajat käyttivät käyttöetuautoa (4 %), omaa vuokra-autoa (1,6 %) esimerkiksi yksityisleasing-sopimuksella tai jotain muuta (2,2 %).

Harva työnantaja kompensoi kuluja

Muuttunut tilanne ei ole juurikaan vaikuttanut sopimuksiin työauton käytöstä. Vastaajien työpaikoista suurimmassa osassa (80,9 %) ei ole keskusteltu yrityksen autopolitiikasta, kuten esimerkiksi oman auton vaihtamisesta työsuhdeautoon. Keskustelua oli käyty kymmenennesosassa (10,3 %) vastaajien työpaikoista, mutta sen seurauksena 60 prosenttia vastaajista ei saa tai ole saamassa työsuhdeauton verotusarvoa peruspalkan päälle.

Valtaosassa (85,3 %) vastaajien työpaikoista ei myöskään ole neuvoteltu uusista kompensaatioratkaisuista, jotta ne vastaisivat työautokulujen nousua.

− Kustannusten nousu on äkillisesti lisännyt työssään autoa tarvitsevien kuluja. On kohtuutonta, että tilanne rokottaa pääosin työntekijöitä, joille auton käyttö työssä on välttämätöntä, huomauttaa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

Kun työnantajat eivät juurikaan näytä vastausten perusteella kompensoivan kustannusten nousua, ei myöskään verotus tuo helpotusta. Nykyistä verovapaan kilometrikorvauksen tasoa suhteessa työautoilun kuluihin piti lähes yhdeksän kymmenestä (88,6 %) joko täysin tai jokseenkin riittämättömänä.

− Nyt työautoilijat tarvitsevat pikaisesti väliaikaista kädenojennusta niin, että verovapaata kilometrikorvausta nostettaisiin. Ei ole yhteiskunnankaan etu, että työnteon kustannukset karkaavat liian korkealle tasolle. Joillekin tämä voi pahimmillaan merkitä sitä, ettei työtä kannata enää tehdä, korostaa Hovinmäki.

Polttoaineiden hinnannousu on vaikuttanut nyt myös työmatkustamisen määrään neljällä kymmenestä (40,8 %) vastaajista. Toisaalta lähes 60 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei muutos ole vaikuttanut työmatkustamiseen.

Tahto vihreään käyttövoimaan on kasvussa

Auton käyttövoima myynnin ja markkinoinnin parissa työskentelevillä on muuttumassa. MMA:n kyselyn mukaan seuraavan parin vuoden aikana vastaajat uskovat ajavansa työajoja pääosin dieselillä (46,1 %), hybridillä (29,9 %) tai bensalla (14,6 %) sekä täyssähköllä (5,8 %), kaasulla (1,8 %) tai jollain muulla (1,8 %).

Viiden vuoden päästä tilanne näyttää toisenlaiselta. Vastaajat uskoivat ajavansa työajot hybridillä (38,9 %), täyssähköllä (25,5 %) ja dieselillä (15,8 %). Bensan käyttöön uskoi 6,5 prosenttia ja kaasun käyttöön 3,9 prosenttia vastaajista, kun taas jonkun muun käyttövoiman käyttöön uskoi 9,9 prosenttia. Avoimissa vastauksissa uusista käyttövoimista vety nousi useimmiten esiin.

− Vaikka jäsenistöllämme on selkeästi tahtoa ekologisesti kestävämpään ajamiseen, tällä hetkellä harvaan asutuilla alueilla infrastruktuuri ei vielä ole riittävän hyvällä tasolla esimerkiksi sähköautojen laajempaan käyttöönottoon. Bensiinin ja dieselin käyttö on tästä syystä monelle työautoilijalle ainut järkevä vaihtoehto, nostaa Hovinmäki esiin.

Työajojen vihertyminen näkyi myös MMA:n tuoreessa palkkatutkimuksessa, jonka mukaan hybridi-, sähkö- ja kaasuautojen suosio oli selvästi kasvanut vuodesta 2020 vuoteen 2021. MMA:n työmatkustamiskyselyssä korostui kuitenkin se, että vastaajista suurin osa (79,9 %) ei ollut valmis maksamaan ilmastosyistä työautoilusta nykyistä enemmän tulevaisuudessa.

Lisätietoa
Marko Hovinmäki
puheenjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
puh. 0400 747 333
sähköposti: marko.hovinmaki@mma.fi

MMA:n työmatkustuskysely

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA toteutti kyselyn työmatkustamiseen liittyen. Kyselyn taustalla on nyt meneillään oleva merkittävä polttoaineiden hintanousu ja siitä aiheutunut työmatkustamisen kustannusnousu. Kysely toteutettiin 11.−25.3.2022. Siihen vastasi 885 MMA:n jäsentä, jotka tekevät työtä myynnin ja markkinoinnin tehtävissä.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on ammatillinen etujärjestö, jonka jäseniä yhdistää palo myyntiin ja markkinointiin. Yhdessä jäsentemme kanssa teemme alojemme äänen kuuluvaksi yhteiskunnassa ja luomme suuntaa tulevaisuuden hyvinvoivalle työelämälle.

mma.fi