Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: Myynti & Markkinointi 2020: Uuden ajan myynti- ja markkinointialan ammattilainen viihtyy työssään ja odottaa työnantajalta vastuullisuutta

Myynti- ja markkinointiala on ollut muutoksessa, kun korona pakotti kohtaamisen ammattilaiset etäyhteyksille. Lomautukset ja irtisanomiset ovat iskeneet alaan kipeästi. Kaikesta huolimatta myynti- ja markkinointialan ammattilaiset ovat tyytyväisiä työhönsä.

11.12.2020

– Tulokset löivät suoraan sanottuna ällikällä. 36 prosenttia barometrin vastaajista oli erittäin tyytyväisiä ja 50 prosenttia melko tyytyväisiä omaan työhönsä, vaikka mittausajankohdassa koronatilanne kehittyikin synkkään suuntaan, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki sanoo.

Myynti & Markkinointi 2020 -barometrin vastaajissa painottuivat alalla kokemusta keränneet miespuoliset myynnin ammattilaiset. Kokemuksesta ja pitkästä työurasta huolimatta kyselyn tulokset antavat ymmärtää, että alan kokeneetkin konkarit ovat valmiita muuttumaan maailman mukana ja tulevaisuus nähdään valoisana. Tulevaisuudessa oman palkkatason uskoo paranevan reilu kolmannes ja viidennes uskoo työnsä monipuolistuvan.

– Myynti- ja markkinointialan ammattilaiset ovat etuoikeutetussa asemassa viemässä uusia teknologioita ja palveluita eteenpäin yhteiskunnassa. Meidän työ on jatkuvaa uuden oppimista. Ehkä tästä syystä meillä on ollut monia muita aloja paremmat valmiudet kohdata koronan myötä rysähtänyt muutos, Hovinmäki pohtii.

Heikkenemistä uskotaan tapahtuvan eniten työhyvinvoinnissa ja jaksamisessa (19 prosenttia) ja työn jatkuvuudessa (20 prosenttia). Merkittävä osa kertookin toivovansa jatkossa työskentelyä vakituisessa ja kokoaikaisessa työsuhteessa, mutta erilaisten työmuotojen nähdään olevan tulevaisuudessa yhä yleisempiä.

Barometrin tulokset antavat kyytiä myös pölyttyneille stereotypioille, joista etenkin myyntiala on tunnettu. Vastaajista 61 prosenttia kokee erittäin tärkeäksi, että työnantaja toimii vastuullisesti ja 73 prosenttia kokee jakavansa samat moraaliset ja eettiset arvot yrityksen kanssa.

Tulevaisuudessa vastuullisuuden merkitys korostuu entisestään: työnantajan vastuullisuutta piti tulevaisuudessa erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä 95 prosenttia kaikista vastaajista. Työpaikkaa valitessa arvostetaan hyvää työilmapiiriä (58 prosenttia vastaajista) ja seuraavaksi tärkeimpänä on turvattu työpaikka ja vakaat tulevaisuudennäkymät – hyvä tulotaso oli vasta seitsemänneksi tärkein asia.

– Voidaankin todeta, että vuonna 2020 myynti- ja markkinointialan ammattilainen on tiedostava ja ratkaisuhakuinen asiantuntija, Hovinmäki sanoo.

Toisaalta alalla on selvästi suomalaisten mediaanipalkkatasoa parempi tulotaso: vastanneista 88 prosenttia tienaa yli 3 000 euroa kuukaudessa. Koulutuksen osalta ala on palkkavertailussa poikkeuksellisen tasa-arvoinen: esimerkiksi yli 5 000 euroa ansaitsevista toisen asteen ja korkeakoulutuksen käyneiden välillä on vain 2 prosenttiyksikköä.

Samalla ala naisistuu. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisiin liittyvistä uusista jäsenistä yhä useampi on nainen.

– Tällä hetkellä meidän liittyvistä jäsenistä lähes 40 prosenttia on naisia, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin aikaisemmin, Hovinmäki kertoo.

Myynti & Markkinointi 2020 -barometri on toteutettu sähköisellä kyselyllä aikavälillä 13.–21.10.2020. Vastaajia kyselylle kertyi kokonaisuudessaan 1 774.

Lisätietoja:
Marko Hovinmäki
puheenjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
p. 044 747 333
marko.hovinmaki@mma.fi