Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: Tulevaisuuden myyjä ja markkinoija hallitsee myös tekoälyn – investointi koulutukseen välttämätöntä

Tuoreen Myynti & Markkinointi 2023 -barometrin tulokset osoittavat selvästi, että digitalisaatio ja tekoäly ovat todellisia liiketoiminnan kehittämisen pelinmuuttajia. Myynti- ja markkinointialan työtä mullistava älyteknologia edellyttää innostusta, rohkeutta ja pikaista uusien työkalujen omaksumista. Nyt on korkea aika investoida työntekijöiden osaamisen laajentamiseen.

1.11.2023

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n barometri osoitti selkeästi, että alan ammattilaiset ovat innostuneita oppimaan uutta. Iso osa (40 %) tutkimukseen vastanneista panostaa itsenäiseen oman osaamisen kehittämiseen.

− Yli puolet vastaajista voi myös käyttää työaikaa kehittääkseen osaamistaan, mikä osoittaa monien työnantajien ymmärtävän uusien taitojen oppimisen arvon, kertoo MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

Kaikki yritykset eivät kuitenkaan investoi henkilöstön kouluttamiseen. Vajaa kolmannes (29 %) barometriin vastanneiden ammattilaisten työnantajista ei tue henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Työurien pidentäminen vaatii jatkuvaa uuden opiskelua

Hallitus on linjannut lakkauttavansa aikuiskoulutustuen, mikä voi jarruttaa ammattiosaamisen rikastamista. Tuen kokonaan lakkauttamisen sijaan MMA ehdottaa tukijärjestelmän kehittämistä, jotta työn ohessa opiskelu on edelleen kaikille mahdollista.
− Monen ammatin työnkuva muuttaa muotoaan hurjaa vauhtia, osa ammateista jopa katoaa. Jos yhteiskunta haluaa pidentää työuria, on uuden oppiminen siihen elinehto. Osaamisen kehittäminen ei saisi jäädä pelkästään yksilön oman innostuksen varaan, vaan tähän tarvitaan satsausta myös yrityksiltä ja yhteiskunnalta, korostaa Hovinmäki.

Lähes neljäsosa yrityksistä (38 %) panostaa paljon myyntiosaamisen vahvistamiseen, kun taas markkinointitaitojen kehittämiseen panostaa vain alle viidennes (18 %) yrityksistä.

− Fiksut työnantajat satsaavat nyt sekä myynti- että markkinointitaitojen kehittämiseen, ja näkevät sen investointina yrityksen menestykseen. Ilman tulevaisuuden taitoja hallitsevia työntekijöitä ei tulostakaan synny, huomauttaa Hovinmäki.

Tekoäly on otettava käyttöön viimeistään nyt

Tekoäly ja digitalisaation kehittyminen muuttavat kiihtyvällä vauhdilla pelisääntöjä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työssä. Tämä vaatii pikaista osaamisen kehittämistä laajasti monin eri keinoin.

− Hätkähdyttävä tulos oli se, että tutkimukseemme vastanneiden organisaatioista vain alle kymmenes on järjestänyt henkilöstölleen tekoälykoulutusta. Nyt on tärkeää ymmärtää, että teknologian murros muuttaa alamme ammattilaisten työtä. Tämä vaatii täysin uusien taitojen omaksumista, Hovinmäki painottaa.

Positiivinen tulos oli, että myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista lähes puolet (48 %) suhtautuu itse myönteisesti tekoälyn käyttöön. Etenkin markkinoinnin ammattilaiset ovat ottaneet innokkaasti ensiaskeleitaan tekoälyn maailmaan, sillä heistä valtaosa (74 %) on jo kokeillut tekoälyä.

Myös nuoremmat työntekijät ovat tekoälyn varhaisia omaksujia. Sitä vastoin myynnin ammattilaiset näyttävät ottavan vielä ensiaskeleitaan tekoälyyn, sillä vain kolmannes (30 %) myyjistä on kokeillut tekoälyn hyödyntämistä.

Hyvin pientä heräämistä uuteen teknologiaan yrityksissä kuitenkin on, sillä yli kymmenes (11 %) organisaatioista on ohjeistanut tekoälyn käyttöä. Yrityksistä lähes viidennes (18 %) miettii myös aktiivisesti tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia.

− Uusi teknologia on jo täällä, joten kehityksen kelkkaan kannattaa nyt hypätä mukaan. Kannustan rohkeasti kokeilemaan tekoälyä eturintamassa ja lisäämään henkilöstön valmiuksia sen käyttöön, korostaa Hovinmäki.

Lisätietoa

Marko Hovinmäki
Hallituksen puheenjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
puh. 0400 747 333
sähköposti: marko.hovinmaki@mma.fi

Myynti & Markkinointi 2023

Myynti & Markkinointi 2023 -barometrin toteutti Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toimeksiannosta Tutkimustoimisto Vastakaiku. Kysely toteutettiin kesä-elokuussa 2023 sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 678 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista eri puolilta Suomea. Lisäksi tutkimuksen laadullisessa osassa haastateltiin 21 myynnin ja markkinoinnin vaikuttajaa. Barometrin tavoitteena oli syventää ymmärrystä myynti- ja markkinointityön nykytilasta, arvostuksesta ja strategisesta merkityksestä, johtamisesta ja työelämän murroksesta sekä teknologioiden kehityksestä ja tulevaisuuden trendeistä.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on ammatillinen etujärjestö, jonka jäseniä yhdistää palo myyntiin ja markkinointiin. MMA:n päämääränä on jäsenten menestys ja hyvinvointi. MMA valvoo alojen ammattilaisten yhteiskunnallista etua, tarjoaa työelämäturvaa sekä kouluttaa. MMA on liikettä luova voima. Liike pitää Suomen hyvinvoivana.

mma.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 1.11.2023 8.47