Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Ammatillisen koulutuksen opettajaresurssit turvattava budjettiriihessä

OAJ edellyttää, että hallitus turvaa ammatillisen koulutuksen opettajaresurssit hallitusohjelman mukaisesti. Hallitus neuvottelee ensi vuoden talousarvioesityksestä 14.–16.9.

11.9.2020

Valtiovarainministeriön esityksestä puuttuvat 80 miljoonaa euroa on lisättävä ensi vuoden budjettiin. Summa vastaa noin 1 000 ammatillisen opettajan palkkaa, kun edellisten vaalikausien rahoitusleikkausten takia vähennettiin 1 600 ammatillista opettajaa.

– Oppivelvollisuuden laajentaminen ei onnistu ilman riittävää määrää opettajia, kun ammatillista perustutkintoa opiskelevien määrä kasvaa ja joukossa on entistä enemmän tukea ja ohjausta tarvitsevia opiskelijoita, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa.

– Korona-aika on aiheuttanut vajeita ammatilliseen osaamiseen ja myös ne on paikattava. Osaavan työvoiman saatavuus työelämälle on ehdottomasti turvattava, Luukkainen toteaa.

OAJ odottaa budjettiriihestä myös selkeitä, vahvoja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia. Viime keväänä julkistettiin kansallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartta, jossa tavoitteeksi asetettiin tki-panostusten nostaminen 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

– Suomen kannattaa tavoitella paikkaa uuden tiedon tuottamisen, kehittämisen ja soveltamisen eturintamassa. Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on osaltaan hyvät valmiudet tähän, mutta toteutus vaatii resursseja, Luukkainen huomauttaa.

Kuntatalouden ongelmat koettelevat oppimispolun alkupäätä

OAJ vaatii budjettiriihestä tukea kuntataloudelle.

– Kymmenillä kunnilla on suuria vaikeuksia selvitä peruspalvelujen järjestämisvelvoitteistaan. Tästä ovat räikeimpänä esimerkkinä opetushenkilöstön lomautukset ja lomautusuhkat. Koulutus ja varhaiskasvatus ovat tärkeimpiä peruspalveluja. Hallituksen on pidettävä huolta siitä, ettei osaamisen perustaa ja perustaitoja päästetä rapautumaan.

– Keväällä syntyneiden oppimisvajeiden paikkaamisessa ollaan vasta alussa. Ensi vuoden talousarvioon on sisällytettävä samaa mittaluokkaa oleva tukipaketti kuin kesällä jaettiin muun muassa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja muille koulutusasteille.

OAJ odottaa budjettiriihestä päätöksiä myös jatkuvan osaamisen kehittämiseksi. Tässä asiassa on lopultakin päästävä konkreettisiin toimiin.

Yhteyshenkilö:
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
+358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 10.9.2020.