Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Ammatillisen koulutuksen rahoitusratkaisu jää tasoltaan toivotusta

OAJ kiittää hallitusta ammatillisen koulutuksen rahojen vakinaistamisesta. Ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen lisääminen 50 miljoonalla on askel oikeaan suuntaan. Koulutuksen järjestäjien on nyt näytettävä, että he ovat luottamuksen arvoisia, ja kohdennettava rahoitus määräaikaisten opettajien vakinaistamiseen.

6.4.2022

Edellisellä hallituskaudella ammatillisesta koulutuksesta irtisanottiin jopa 1600 opettajaa, mikä on johtanut koulutuksen laadun osittaiseen romuttumiseen. Nyt päätetyillä rahoilla paikataan tehtyä leikkausta osin ja turvataan työt koulutuksessa.

– Koulutuksen järjestäjien on nyt käytettävä annettu rahoitus siihen, mihin se on alun perin tarkoitettu ja mitä opetusministeri tänään tiedotustilaisuudessa korosti, eli opettajien palkkaamiseen, huomauttaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Koulutuksen laadukas toteuttaminen edellyttää ennustettavaa ja vakaata rahoituspohjaa.

Tiedeleikkausten peruminen antaa kasvun edellytykset

OAJ kiittää hallitusta kaavailtujen tiedeleikkausten peruuttamisesta. Yhteinen tavoite päästä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksissa 4 prosentin kasvu-uralle oli vaarantua leikkausten johdosta. Päätöksellään hallitus osoitti, että Suomen kasvun tie on kytköksissä korkeaan osaamiseen ja laadukkaaseen tutkimukseen.

Epävarmassa maailmantilanteessa kasvun edellytyksiä ei pidä leikata.

Opettajarekisterin perustaminen saatava vauhtiin

Riihessä ei saatu aikaan päätöstä opettajarekisterin perustamisesta. Rekisterillä on laaja kannatus lausuntopalautteen perusteella, ja asiaa selvittäneet selvityshenkilöt eivät esittäneet muita ratkaisuja opettajatarpeen ennakointiin.

Suomessa, koulutuksen mallimaassa, ei ole tällä hetkellä tietoa opettajien sijoittumisesta maantieteellisesti ja kelpoisten opettajien määrästä. Opettajarekisteri on tähän puutteeseen ainoa oikea ratkaisu.

Hallituksen aloittama hanke sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämisestä sai riihessä jatkoa. OAJ suhtautuu sitouttavaan kouluyhteisötyöhön myönteisesti, jos sillä voidaan varmistaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen omana tuntiresurssinaan perusopetuksessa. Tunne ja vuorovaikutustaitojen opetukselle on koulujärjestelmässä paikkansa, mutta sitä ei voi tehdä muiden oppiaineiden kustannuksella.

Hallitukselta ei tukea kuntasektorin palkka-ahdinkoon – opettajat laajamittaiseen lakkoon

Odotukset kunta-alan virka- ja työehtosopimusten tukemisesta eivät toteutuneet kehysriihessä.

– Odotukset eivät kuitenkaan ole kadonneet mihinkään. Hallitukselta odotetaan toimia kuntatyönantajan suuntaan palkkaohjelman toteuttamiseen, Luukkainen sanoo.

Opettajat aloittavat keskiviikkona laajamittaisen lakon, joka on ensimmäinen sitten vuoden 1984. Lakkoon menevät ensimmäisenä Oulun, Rovaniemen, Turun ja Jyväskylän palveluksessa työskentelevät OAJ:n jäsenet.

Yhteyshenkilöt
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi

Nina Lahtinen
Koulutuspolitiikan päällikkö
OAJ
Puh: +358 20 748 9639
nina.lahtinen@oaj.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 5.4.2022.