Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Christer Holmlund Suomesta NLS:n pääsihteeriksi

Pohjolan opettajajärjestöjen yhteiselimen Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS:n pääsihteeriksi on valittu suomalainen Christer Holmlund. Hän siirtyy tehtävään OAJ:hin kuuluvan maamme ruotsinkielisen opettajajärjestön Finlands Svenska Lärarförbundetin puheenjohtajan paikalta.

2.12.2019

– Olemme OAJ:ssa hyvin iloisia siitä, että pääsihteerin tehtävään oli monta tasokasta hakijaa ja että tehtävään tuli valituksi suomalainen osaaja. Christer Holmlundilla on erinomaiset edellytykset onnistua tehtävässään, koska hänellä on laaja kokemus opetusalan eri tehtävistä. Lisäksi hän on aktiivisesti osallistunut kansainväliseen opettajajärjestötoimintaan. Odotamme Holmlundin jatkavan innostuneesti ansioituneen edeltäjänsä Anders Ruskin työtä ja ponnistelevan opettajien ja opetus- ja kasvatusalan hyväksi. Uskon, että suomalaisen hakijan valintaa tuki osaltaan Anders Ruskin pitkäaikainen erinomainen työ NLS:n pääsihteerinä, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

NLS koordinoi pohjoismaisten opettajajärjestöjen yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään myös sektorikohtaisesti. Esimerkiksi varhaiskasvatuksella, perusopetuksella ja toisen asteen koulutuksella on omat yhteistyömuotonsa, samoin oppilaitosjohdolla ja opiskelijoilla on omat fooruminsa.
NLS tekee yhteistyötä myös Maailman opettajajärjestön Education Internationalin sekä opetusalan Euroopan ja EU-tason edunvalvontaelimen ETUCEn suuntaan. NLS pitää tiiviisti yhteyttä myös Pohjoismaiden neuvostoon ja Pohjoismaiden ministerineuvostoon.

Holmlund ehti toimia FSL:n puheenjohtajana vuodesta 2014. Aiemmin hän työskenteli FSL:n liittosihteerinä ja asiamiehenä ja sitä ennen pitkään rehtorina ja luokanopettajana Kauniaisissa. Hän toiminut myös mm. pääluottamusmiehenä, OAJ:n hallituksen jäsenenä ja paikallisyhdistyksen puheenjohtajana.

Holmlund seuraa pääsihteerinä pitkän uran opetusalan edunvalvontatehtävissä tehnyttä Anders Ruskia, joka jää eläkkeelle ensi keväänä. Rusk on toiminut NLS:n pääsihteerinä vuodesta 2010.

OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen kausi NLS:n puheenjohtajana päättyy vuodenvaihteessa. Tehtävässä jatkaa Norjan Utdanningsforbundetin puheenjohtaja Steffen Handal.

Lisätietoa NLS:stä https://nls.info/

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 28.11. klo 16.42