Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Hajautunut työmarkkinajärjestelmä edellyttää ratkaisuja

Kuluva sopimuskierros on viimeistään osoittanut työmarkkinajärjestelmän uudistustarpeen. Hajautunut työmarkkinajärjestelmä tarvitsee ratkaisuja, jotka vastaavat muuttuneeseen toimintaympäristöön. Erityisesti sovittelujärjestelmä ja työriitalaki on aikoinaan säädetty aivan toisenlaiseen toimintaympäristöön. Yhteisen työmarkkinamallin puuttuminen ja sovittelujärjestelmän ongelmat ovat omiaan aiheuttamaan yhä lisääntyviä työmarkkinahäiriöitä.

27.3.2023

– Epävakaa tilanne tulee Suomelle kalliiksi ja nakertaa työmarkkinatoiminnan luottamusta ja uskottavuutta, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Nykyinen sovittelujärjestelmä ja työriitalaki kaipaavat perusteellista uudistamista. Valtakunnansovittelijan toimiston yhteyteen tulee perustaa talousyksikkö, joka tuottaa puolueetonta tietoa talouden tilasta, eri sektoreiden ja toimialojen tilasta, ostovoimasta, kilpailukyvystä, työllisyydestä sekä työvoiman saatavuudesta.

Erityisesti yksityisen sektorin voimakkaasti ajama ns. vientivetoinen malli on ajatuksena kestämätön. Se sementoisi eri sopimussektoreihin pesiytyneet rakenteelliset ongelmat palkkauksessa erityisesti opetusalalla ja muilla julkisen sektorin sekä yksityisenkin sektorin aloilla. Työriitalakiin tulee myös säätää tarkemmat menettelytapasäännökset sovittelutoiminnan tehostamiseksi.

OAJ:n teettämässä työmarkkinakyselyssä työriitalain uudistamista kannatti noin puolet poliittisista päättäjistä. Sovittelujärjestelmän henkilöresurssien lisäämisen puolella oli 58 prosenttia päättäjistä.

– Sovittelujärjestelmän ja työriitalain uudistaminen sekä talousyksikön perustaminen mahdollistaisivat sopimusalakohtaisten tilanteiden huomioimisen. Ne ehkäisisivät haitallisen palkkakierteen muodostumisen ja vähentäisivät todennäköisesti työrauhahäiriöitä. Toivottavasti seuraavalta hallitukselta löytyy valmiutta näihin uudistuksiin, toteaa Murto.

Lisätietoa:
– työmarkkinajärjestelmän uudistuksesta
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto
katarina.murto@oaj.fi, p. 050 568 9188

– kyselyn tuloksista
OAJ:n ekonomisti Mika Väisänen
mika.vaisanen@oaj.fi, p. 040 740 4918

OAJ:n tilaama ja Aula Researchin toteuttama päättäjäkysely kohdennettiin muun muassa puolueiden ja eduskuntaryhmien puheenjohtajistolle sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan / sivistysvaliokunnan jäsenille. Kyselytutkimuksen otos kerättiin 20.12.2022–30.1.2023.

Katarina Murto
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 50 568 9188

katarina.murto@oaj.fi

Mika Väisänen
Ekonomisti
OAJ
Puh: +358 40 740 4918

mika.vaisanen@oaj.fi

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
PL 20
00520 Helsinki

http://www.oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 25.3.2023 6.00