Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Opetus-, koulutus-, ja kasvatusalojen OKKA-säätiö palkitsivat opettajankoulutuksen kehittäjät

OKKA–OAJ:n 40-vuotisjuhlarahastosta on jaettu 5000 euron tunnustuspalkinto Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeelle. Palkinto julkistettiin OAJ:n yhteistyökumppanitilaisuudessa Lukuvuoden avajaisissa 20.8.

23.8.2019

Palkittu hanke ajoittuu vuosille 2018–2021, ja se toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä. Keskeisenä tarkoituksena on tuottaa tutkimusperäistä tietoa opettajankoulutuksesta tilanteessa, jossa lukiouudistus ja ammatillisen koulutuksen reformi asettavat uudenlaisia, kasvavia vaatimuksia opetustyölle. Palkinnon myöntämisen yhtenä perusteena oli se, että tutkimuksen kohteena ovat sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen opettajat, jolloin saadaan myös vertailutietoa.

Tunnustuspalkinnon vastaanottivat yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta sekä hankkeen projektipäällikkö Simo Uusinoka Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Palkinto jaettiin Opetus-, koulutus-, ja kasvatusalojen OKKA-säätiön hallinnoimasta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n nimikkorahastosta.

Yhteyshenkilöt:
Säätiönjohtaja Tuulikki Similä, OKKA-säätiö, puh. 040 765 2050
Yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK, puh. 040 587 8029

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 20.8.2019 klo 15.00