Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Tieteentekijöiden liitto käynnistävät tiiviin edunvalvonnallisen yhteistyön

Yliopistosektorin suurin ammattiliitto Tieteentekijöiden liitto ryhtyy edunvalvontayhteistyöhön Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa. Järjestöt ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä Tieteentekijöiden liitto ja OAJ valmistelevat ja toteuttavat kaiken yliopistoja koskevan sopimusedunvalvonnan sekä korkeakoulu- ja tiedepoliittisen vaikuttamisen tiiviissä yhteistyössä. Samalla Tieteentekijät liittyy OAJ:n johtamaan ryhmittymään tulevissa keskusjärjestö Akavan ja neuvottelujärjestö JUKOn vaaleissa.

16.9.2019

– OAJ:n ja Tieteentekijöiden yhteistyön käynnistäminen merkitsee, että yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön edunvalvonta vahvistuu. Haemme tällä nimenomaan edunvalvonnallista etua jäsenistöllemme. Uskomme, että OAJ:n neuvotteluvoimasta on hyötyä myös tieteentekijöille, puheenjohtaja Maija S. Peltola kertoo.

– Yliopistoissa toimii OAJ:hin kuuluva Yliopiston opetusalan liitto YLL, jonka jäsenistön kanssa tieteentekijöillä on jo ennestään paljon yhteistä, Peltola toteaa.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen katsoo, että liittojen yhteistyö lujittaa korkeakouluhenkilöstön edunvalvontaa JUKOssa ja Akavassa. Uusi ja aiempaa vahvempi liittouma on yhtenäisempi myös työnantajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

– Kyse on parempien palvelussuhteen ehtojen tavoittelemisesta ja aiempaa tehokkaammasta sopimusedunvalvonnasta, mutta myös tiiviistä yhteistyöstä koulutus- ja tiedepolitiikassa. Yhdessä toimien olemme vahvempia kuin erillään, yhteistyö synnyttää yliopistojen ja korkeakoulujen suurimman akavalaisen ryhmän. Koko ammattikorkeakoulujen opetushenkilö jo on OAJ:n edunvalvonnan piirissä, Luukkainen tähdentää.

Lisätiedot:
puheenjohtaja Maija S. Peltola, Tieteentekijöiden liitto, puh. 0400 645 497
toiminnanjohtaja Johanna Moisio, Tieteentekijöiden liitto, puh. 0400 874 135
puheenjohtaja Olli Luukkainen, OAJ, puh. 0500 652 872

Tästä on kyse:

– Tieteentekijöiden liitto, jäsenmäärä yli 7 300, jäsenet työskentelevät tieteen, tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen parissa pääosin yliopistoissa, mutta myös kirjastoissa, tutkimuslaitoksissa, julkisella ja yksityisellä sektorilla.

– Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, yhteensä 118 600 jäsentä koulutus-, kasvatus- ja tutkimusaloilla; yliopistoissa työskentelevät OAJ:n jäsenet kuuluvat Yliopistojen opetusalan liitto YLL:iin ja normaalikoulujen opettajat OAJ:n yleissivistäviin opettajiin.

– Sekä Tieteentekijöiden liitto että OAJ ovat Akavan jäseniä, ja kummankin liiton sopimusedunvalvontaa hoitaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, jonka puheenjohtajana on OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

– JUKO neuvottelee yliopistohenkilöstön työehtosopimuksista Sivistystyönantajat ry:n kanssa.

– Sopimus vahvistaa OAJ:n ja Tieteentekijöiden liiton yhteistyötä sekä keskus- että paikallistasolla. Sopimuksella ei ole vaikutusta luottamusmiestoimintaan tai jäsenpalveluihin.