Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Tieteentekijöiden liitto perustavat yhteisen yhdistyksen tiivistämään yliopistosektorin edunvalvontaa

Akavalaiset ammattiliitot Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Tieteentekijöiden liitto perustavat yhteisen järjestön, Tiede ja Opetus ry:n. Sen on tarkoitus edistää ja vahvistaa yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilöstön ja muiden asiantuntijoiden edunvalvontaa sekä tiivistää entisestään yliopistojen akavalaisen keskiryhmän yhteistyötä.

27.5.2021

OAJ ja Tieteentekijät solmivat yhteistyösopimuksen edunvalvontayhteistyön lisäämisestä syksyllä 2019. Ne katsoivat, että yhteinen vaikuttaminen ja valmistelu hyödyttäisi molempia niin sopimustoiminnassa kuin koulutus- ja tiedepolitiikassa. Molemmat liitot toimivat neuvottelujärjestö JUKOssa ja akateemisten keskusjärjestössä Akavassa.

– Tiede ja Opetus ry:n myötä työehtosopimus-, koulutus- ja tiedepoliittista edunvalvontayhteistyötä tiivistetään ja vahvistetaan entisestään. Yhteistyötä tullaan tekemään korkeakoulusektorilla aiempaa laajemmin, vaikka yliopistosektori on toiminnan varsinaisena painopisteenä. Vaikuttaminen valmistellaan ja toteutetaan vahvasti yhdessä.

– Tieteentekijöiden ja OAJ:n jäsenet ovat yhdessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suurin akavalainen henkilöstöryhmä. Sen pitää näkyä myös terävämpänä yhteisenä edunvalvontana, ja tätä uusi yhdistys lähtee edistämään. Myös viestintäyhteistyötä tullaan vahvistamaan. Tavoitteena on vaikuttavuuden lisääminen niin sopimusedunvalvonnassa kuin tiede- ja koulutuspolitiikassa, OAJ:n ja JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

Tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltola korostaa, että samalla kun uusi yhdistys tuo voimaa liittotasolle, se tukee paikallisesti toteutettavaa keskiryhmän edunvalvontaa.

– Yhteistyössä erilaiset asiantuntijuudet kootaan yhteen kaikkien eduksi, yhdessä olemme vahvempia ja voimme ajaa jäsentemme asiaa vielä nykyistä monipuolisemmin, hän kiteyttää.

JUKO neuvottelee yliopistosektorilla

Uuden yhdistyksen perustaminen ei merkitse muutoksia neuvottelujärjestelmään. Työehtosopimusneuvottelut käydään yhä JUKOn nimissä eli neuvotteluosapuolet tai yliopistojen luottamusmiesten asema eivät muutu. Uuden yhdistyksen tehtävänä on tukea neuvottelutoimintaa ja luottamusmiesten työtä.

JUKO neuvottelee yliopistojen työehtosopimuksesta Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluvan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Lisäksi OAJ neuvottelee Sivistan kanssa yliopistojen harjoittelukoulujen työehdoista JUKOn nimissä. OAJ sopii Sivistan kanssa myös ammattikorkeakoulujen henkilöstön työehdoista.

Tiede ja Opetus ry:n perustamiskokous pidettiin tänään. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii Olli Luukkainen ja varapuheenjohtajana Maija S. Peltola.

Tästä on kysymys:
• OAJ ja Tieteentekijät tekivät syksyllä 2019 yhteistyösopimuksen edunvalvontayhteistyöstä
• yhteistyöllä haettiin lisätehoa sopimusedunvalvontaan sekä korkeakoulu- ja tiedepoliittiseen vaikuttamiseen
• nyt toukokuussa 2021 liitot perustivat Tiede ja Opetus ry:n
• uuden yhdistyksen tarkoituksena on edistää korkeakoulu- ja tiedepoliittista edunvalvontaa, vahvistaa yliopistojen keskiryhmän asemaa yliopistoyhteisöissä sekä tehdä työehto- ja palkkaedunvalvontaa
• uusi yhdistys on yhdistysten yhdistys, joten sillä ei ole henkilöjäseniä
• kummankin liiton työehtosopimuksen neuvottelee yhä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, myös luottamusmiesten asema pysyy ennallaan
• Tieteentekijöillä on yli 7 300 jäsentä, jotka toimivat tieteen, tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen parissa pääosin yliopistoissa
• OAJ:ssa on 116 000 jäsentä koulutus- kasvatus- ja tutkimusaloilla. Yliopistojen OAJ:läiset kuuluvat Yliopistojen opetusalan liitto YLL:iin ja harjoittelukoulujen opettajat OAJ:n yleissivistäviin opettajiin

Lisätiedot:
puheenjohtaja Olli Luukkainen, OAJ, puh. 0500 652 872
puheenjohtaja Maija S. Peltola, Tieteentekijät, puh. 0400 645 497