Opetusalan Ammattijärjestö OAJ käynnisti työhyvinvoinnin lukuvuoden 2019–2020

Työhyvinvointi, uupuminen ja opettajan ammatin vetovoima puhuttavat kansalaisia ja mediaa. Nyt OAJ haastaakin kaikki koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työantajat mukaan työhyvinvointihaasteeseen.

23.8.2019

Ensimmäiset kuusi työnantajaa, Espoon kaupunki, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Hämeenlinnan kaupunki, Pulkkilan kirkonkylän koulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Toholammin kunta, on jo ilmoittanut ottaneensa haasteen vastaan.

– Haluamme ammattijärjestönä nostaa vahvasti esiin työhyvinvoinnin merkityksen sekä tukea opettajien ja alan esimiesten työssäjaksamista, unohtamatta myöskään oppilaita, opiskelijoita ja työympäristöä. Nyt tarvitaan nimenomaan paikallisia arjen tekoja. Aiomme esitellä hyviä työnantajia ja koota tietoa toimivista käytännöistä, joilla työhyvinvointia parannetaan, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo.

Haasteeseen sitoutuvat työnantajat lupaavat tunnustaa työhyvinvoinnin merkityksen koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen laadulle sekä laajemmin sivistykselle ja hyvinvoinnille. – Toivomme, että työnantajat kiinnittävät nykyistä huomattavasti enemmän huomiota työhyvinvointiin. Myös omien jäsentemme täytyy tuoda rohkeammin esiin työnsä ongelmia ja tehdä parannusehdotuksia.

– Tärkein työhyvinvointia parantava tekijä on riittävä henkilöstöresurssi. Se on kaiken työhyvinvoinnin ja ammatin vetovoiman kivijalka. Ilman riittävää, nykyistä vahvempaa resursointia eivät muutkaan toimet auta täysipainoisesti, Luukkainen muistuttaa.

Henkiöstön parempi työhyvinvointi heijastuu Luukkaisen mukaan koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten arkeen muun muassa lisääntyvänä turvallisuutena. Näin hyötyjinä ovat myös oppilaat, opiskelijat ja koko oppilaitosympäristö.

Luukkaisen nostaisikin työhyvinvoinnin säännölliseksi puheenaiheeksi alan työpaikoilla. Konkreettiset teot voivat olla pieniä tai suuria – liikuntatuokioiden järjestämistä, parempaa töiden organisointia ja työnohjausta tai uuden koulurakennuksen suunnittelua.

Maakuntakierros hyvinvointiteemalla

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työhyvinvointi on teemana myös OAJ:n On the Road -kiertueella, joka käynnistyy 28.8. Kajaanista ja etenee syyskuussa Mikkeliin, Sodankylään, Turkuun, Kauhajoelle ja Espooseen.

– Haluamme jäseniltämme ja työnantajilta kuulla, kuinka alan työhyvinvoinnista paikallisesti huolehditaan ja millaisia parannuksia opettajat ja esimiehet itse toivovat, Luukkainen tarkentaa.

Työhyvinvointia tarkastellaan vaihtuvien teemojen mukaan. Elokuussa OAJ kannustaa jäseniään kysymään, mikä tekee opettajan, tutkijan ja heidän esimiestensä työstä unelmaduunin ja mistä asioista työkyky ja -tyytyväisyys rakentuu. Syyskuun aiheena on erityisesti työaika ja sen riittävyys.

Olli Luukkainen kertoi työhyvinvoinnin lukuvuodesta ja sen tavoitteista Opetusalan Ammattijärjestön yhteistyökumppanien tapaamisessa 20.8.

Lue lisää: https://www.oaj.fi/tyohyvinvointihaaste

Yhteyshenkilö:
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
+358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 20.8.2019 klo 15.00