Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Koulutuksen ja tutkimuksen osuutta EU:n budjetissa on kasvatettava

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ nostaa kesäkuun eurovaalien alla keskusteluun koulutuksen ja tutkimuksen merkityksen Euroopan tulevaisuuden kannalta. OAJ esittää koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusosuuden kasvattamista ja sitä, että suomalaisilla mepeillä on oltava paikkoja koulutusta, tutkimusta ja työelämää koskevissa valiokunnissa. OAJ julkaisi maanantaina 6.5. Eurooppa-tavoitteensa.     

8.5.2024

– OAJ haluaa herättää Suomea europarlamentissa, komissiossa ja huippukokouksissa edustavat päättäjät siihen, millainen merkitys ja potentiaali koulutuksella ja tutkimuksella on koko maanosan kannalta. Sivistys, osaaminen ja tutkimus ovat kivijalkoja, joiden varaan vakaus, demokratia kansainvälinen kilpailukyky ja koko Euroopan tuleva menestys voidaan rakentaa, toteaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.  

 OAJ kannattaa koulutuksen ja tutkimuksen osuuden kasvattamista EU:n budjetissa.  

 – Kuten Suomessa, niin myös koko Euroopassa tulevaisuuden osaamista, innovaatioita ja globaalia kilpailukykyä voidaan synnyttää tutkimus- ja koulutuspanostuksilla. Siksi koulutuksen ja tutkimuksen osuutta EU:n budjetissa on kasvatettava, OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo painottaa.  

 OAJ esittää myös tutkimusrahoituksen hakemusbyrokratian keventämistä ja Euroopan laajuisen liikkuvuuden ja koulutusyhteistyön vahvistamista.  

 Myös oikeusvaltioperiaate on keskeinen osa EU:n arvoja.  

 – Tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaus tulisi saada selkeäksi osaksi EU:n oikeusvaltioperiaatetta. Ne ovat elimellinen osa vapaan ja avoimen kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Olemme Euroopassa viime vuosinakin nähneet, että oikeusvaltion tilaa ei voi ottaa selviönä, Murto korostaa.  

 Koko Eurooppaa koskettavaan opettajapulaan vastataan parhaiten opettajan ammatin vetovoimaa parantamalla.   

 – EU:n alueelle on rakennettava myös reiluja työmarkkinoita yhteistyössä työntekijöiden ja palkansaajajärjestöjen kanssa. Samaan aikaan ikääntyvän maanosan osaajapulaan pitää vastata myös maahanmuuton ja onnistuneen kotoutumisen keinoin, Salo painottaa.  

OAJ esittää, että eurovaalien jälkeen suomalaisilla mepeillä on oltava paikkoja EU:n koulutusta, tutkimusta ja työelämää koskevissa valiokunnissa.  

Lue lisää OAJ:n Eurooppa-tavoitteista  https://www.oaj.fi/politiikassa/tulevaisuuksiaeuroopalle