Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Palkankorotusten taso ja laaja perhevapaa ratkaisivat yksityisen opetusalan työehtosopimusten syntymisen

OAJ:n kaikki uudet työ- ja virkaehtosopimukset on nyt sovittu. Viimeisimpänä saavutettiin sopimukset yksityiselle opetusalalle, kun kaikki sopijaosapuolet hyväksyivät Sivistystyönantajien kanssa 5.8. saavutetut neuvottelutulokset.

9.8.2022

Yksityisen opetusalan uusi työehtosopimus on voimassa 9.8.2022–31.3.2024. Vajaa kaksivuotinen sopimus tuo ensimmäisenä vuotena keskimäärin 2,55 prosentin palkankorotukset. Yleiskorotus 1.9.2022 on 2,0 prosenttia, minkä lisäksi jaetaan 0,55 prosentin paikallinen erä, jonka käytöstä sovitaan luottamusmiehen kanssa. Ellei jakotavasta ei löydy yksimielisyyttä, erä jaetaan yleiskorotuksena.

Toisen vuoden palkankorotusten suuruus on sidottu tiettyjen yksityisen sektorin verrokkisopimusten korotuksiin ja kustannusvaikutukseen kahden vuoden ajalta. Sopimuksessa saavutettiin myös laaja perhevapaa, mikä vastaa 1.8. voimaan tullutta perhevapaauudistusta.

– OAJ piti neuvotteluissa Sivistystyönantajien kanssa sitkeästi kiinni tavoitteestaan, jonka mukaan palkankorotusten tasossa pitää ottaa huomioon talouden muutokset ja kova inflaatio. Emme pitäneet viime talvena sovittua vientialojen palkankorotustasoa liittokierroksella millään tavalla lähtökohtana emmekä riittävänä, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto huomauttaa.

Yksityisellä opetusalalla annettiin keväällä useita lakkovaroituksia, ja sovittelija jätti kolme sovintoehdotusta, joista yksikään ei ollut OAJ:n mielestä riittävä. Toukokuussa toteutuivat yksityiskoulujen lakot Helsingissä ja Tampereella.

Osapuolet jatkoivat neuvotteluja keskenään kesäkuussa ja uudelleen elokuussa, mikä johti lopulta tulokseen.

Yksityisellä opetusalalla työskentelee yli 9000 OAJ:n jäsentä. Työehtosopimuksessa ovat mukana myös yksityisten koulujen ja oppilaitosten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä edustavat JHL ja Jyty. Osapuolet hyväksyivät myös Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen.

Murto kaipaa palkansaajaliittojen keskustelua työmarkkinajärjestelmän tulevaisuudesta

Murto puolustaa vahvasti kunta-alan sopimuksia ja sovittua palkkaohjelmaa, jolla voidaan korjata opetusalan rakenteellisia ja palkkauksellisia epäkohtia.

– Opetusalan osalta päätökseen saatu neuvottelukierros on tuonut esiin vahvasti sen, että työmarkkinoilla on kyettävä korjaamaan toimialakohtaisia ongelmia. Julkinen sektori ei voi jäädä yksityisen sektorin palkkakehityksen jalkoihin. Tämä on hyvä muistaa myös, kun työmarkkinajärjestelmän kehittämisestä käydään jatkossa keskustelua. Tältä osin pidän vastuullisena, että keskeiset palkansaajaliitot käynnistävät keskustelun syksyn palkkakierroksen jälkeen, Murto toteaa.

Yhteyshenkilöt

Katarina Murto
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 50 568 9188

katarina.murto@oaj.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 9.8.2022 10:00:09