Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Rauman opettajankoulutuksen alasajo pahentaa opettajapulaa

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL vastustavat jyrkästi Turun yliopiston suunnitelmia siirtää opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelmat Raumalta Turkuun. Ne eivät myöskään hyväksy yliopiston ajatuksia lakkauttaa käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelma. Järjestöjen mielestä suunnitelmat hankaloittaisivat opettajapulaa entisestään.

14.11.2022

Turun yliopisto suunnittelee siirtävänsä opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelmat Raumalta Turkuun ja lakkauttavansa käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelman kokonaan. Samalla Rauman Normaalikoulun asema on uhattuna. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL vastustavat jyrkästi suunnitelmia.

– Turun suunnitelma on käsittämätön ja valitettava osoitus opettajankoulutuksen arvostuksen puutteesta. Koko syksy on keskusteltu opettajapulasta ja erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien koulutuspaikkojen lisäämistarpeesta, ja Turku päättää hankaloittaa opettajapulaa entisestään. Päinvastoin nyt tulee entistä vahvemmin resursoida sekä opettajankoulutukseen että opetuksen laatuun ja varmistaa kelpoisten opettajien saatavuus. Oppimisen ja osaamisen tason lasku on jo hälyttävä, painottaa Opetusalan Ammattijärjestön puheenjohtaja Katarina Murto.

Rauman kampuksella on poikkeuksellinen opettajankoulutuksen kokonaisuus, jossa peruslinjojen lisäksi toimii käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelma sekä Raumalla kehitetty Suomen ainoa yliopistollinen harjoittelupäiväkoti Pikkunorssi. Seminaarimäki on noin 1700 lapsen, opiskelijan ja työntekijän koulutusyhteisö, ja sen historia ulottuu 126 vuoden taakse.

– Rauman kampuksen lakkauttamista voi perustellusti kritisoida myös rahoituksen näkökulmasta. Ehdotus vaikuttaa ylimitoitetulta taloudellisesta näkökulmasta. Sijoitustuotot ovat osa yliopistojen toimintaa, ja niillä tuetaan yliopistojen taloudellista asemaa. Viime vuonna yliopiston tulos oli noin 35 miljoonaa, suhteuttaa OAJ:n erityisasiantuntija Hanna Tanskanen.

OAJ on jo pitkään ollut huolissaan opettajankoulutuksen asemasta ja arvostuksesta yliopistoissa. On selvitettävä, onko opettajankoulutuksen resursointi riittävää ja miten siihen kohdistettu rahoitus käytetään.

– Yliopistojen rahoitusmallissa ei nyt tunnisteta opettajankoulutuksen kulurakennetta. Opetus on vuorovaikutteista ja se vaatii erikoistiloja, pienryhmiä ja materiaaleja, Tanskanen jatkaa.

Suomessa on jo aiemmin lakkautettu pienempiä opettajaksi opiskelevien kampuksia (Kajaani 2010, Hämeenlinna 2012, Savonlinna 2016). Kaikilla näillä alueilla lakkauttaminen on vaikuttanut kelpoisten opettajien saatavuuteen.

– Rauman kampuksen mahdollisella alasajolla olisi iso vaikutus paikalliselle alueelle, mutta sillä on myös valtakunnallisia vaikutuksia. Alan kehitystä seuratessa ei voi olla huomaamatta, että laaja-alainen opettajapula ei ole enää kaukainen, vaan todellinen ja lähestyvä kauhukuva. Suomella ei ole opetuksen ja kasvatuksen kärkimaana varaa leikata opettajankoulutuksesta, tai emme enää pysty lunastamaan tuota kärkipaikkaa, muistuttaa Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOLin puheenjohtaja Hanna Rahkonen.

Yhteyshenkilöt

Katarina Murto
Puheenjohtaja, OAJ
Puh: +358 50 568 9188

katarina.murto@oaj.fi

Hanna Tanskanen
Erityisasiantuntija, OAJ
Puh: +358 20 748 9621

hanna.tanskanen@oaj.fi

Hanna Rahkonen
Puheenjohtaja, SOOL
Puh: +358 40 776 7077

hanna.rahkonen@sool.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 14.11.2022 6.30