Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaatii sitovaa opettajamitoitusta ja pikaista oppimisen tuen uudistamista

Koulujen alkaessa OAJ vaatii, että uusi hallitus uudistaa pikaisesti perusopetuksen ns. kolmiportaisen tuen ja säätää opettajamitoituksesta. Nämä uudistukset vaikuttaisivat ratkaisevasti opiskelijoiden ja opettajien jaksamiseen, ja sitä kautta suoraan oppimisen laatuun ja oppimistuloksiin sekä koulujen työskentelyilmapiiriin.

5.8.2019

Suomalainen peruskoulu on edelleen maailman parhaita paikkoja oppia ja kehittyä, ja lähikouluun voi mennä turvallisin ja luottavaisin mielin. Koulutuksen tasa-arvo pääsi kuitenkin isojen koulutusleikkausten myötä rapistumaan ja alueelliset erot kasvoivat. Uusi hallitusohjelma lupaa vihdoin peruskoululle parempia aikoja, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

Hallituksen tavoitteena on edistää koulutuksen tasa-arvoa ja laatua sekä parantaa oppimistuloksia ja vähentää eriarvoistumista, mitä OAJ pitää positiivisena. Luukkainen muistuttaa vielä kahdesta keskeisestä keinosta, jotka hallitusohjelmasta ovat nyt osin unohtuneet.

– Oppimisen tuki, eli niin sanottu kolmiportainen tuki, pitää korjata. Sen puutteet ovat ilmeisiä, sillä OAJ:n kyselyssä vain kolme prosenttia opettajista oli sitä mieltä, että tuen resurssit ovat kunnossa. Monissa kunnissa erityisluokista ja pienryhmistä on luovuttu ja oppilaat on siirretty suuriin opetusryhmiin ilman tukea tai erityisopettajaa. Lisäksi Luukkaisen mukaan tarvitaan säädökset erityisopettajien vähimmäismäärästä.

– Myös opetuksen saamisen pienryhmässä pitäisi olla yksi tuen muoto toisten rinnalla. Monella tehostettua tukea saavalla oppilaalla on tarve saada opiskella pienryhmässä vaikka vain lyhyen ajan. Oikeus pienryhmään pitää olla näille oppilaille yhtä vahva kuin oppilaan oikeus lähikouluun, Luukkainen vaatii.

Nykylainsäädäntö ei OAJ:n mielestä tue riittävästi koulujen turvallisuutta eikä oppimista edistävää vuorovaikutusta. Siksi lakiin tarvitaan opettajamitoitus. Se määrittelisi opettajien määrän oppilasta kohden suhdeluvun avulla. Esimerkiksi alkuopetuksessa suhdeluku olisi 1:18 ja kolmannelta luokalta lähtien 1:20. Edullisimmillaan tämä uudistus voitaisiin toteuttaa 13 miljoonalla eurolla.

Uudessa hallitusohjelmassa ei ole mainittu sanallakaan opettajamitoitusta, mutta opetusministeri on luvannut, että asiaa selvitetään. Hallitusohjelmassa luvataan selvittää myös kolmiportaisen tuen uudistamista.

OAJ tukee oppivelvollisuuden pidennystä

OAJ kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä ja osallistuu tänä syksynä käynnistyvään uudistuksen valmisteluun. OAJ on ehdottanut oppivelvollisuuden pidentämistä 19 ikävuoteen, jotta oppivelvollisuus ei päättyisi silloin, kun tutkinto on vielä kaikilla kesken.

– Oppivelvollisuuden pidentämisessä on kimurantteja kysymyksiä edessä, minkä vuoksi valmisteluaikaa on varattava riittävästi. Myös toteutus tarvitsee riittävän siirtymäajan. Kyseessä on rohkea uudistus, jota voidaan verrata peruskoulun syntymään. Siirtyminen peruskouluun aloitettiin pohjoisesta ja se tapahtui usean vuoden aikana. Voisiko oppivelvollisuusuudistus alkaa etelästä ja edetä pohjoiseen, heittää Luukkainen.

Koulupolkunsa aloittaa lähiviikkoina lähes 60 000 ekaluokkalaista. Syyslukukauden työ käynnistyy yhteensä yli puolella miljoonalla peruskoululaisella ensi viikosta lähtien. Yleisin koulunaloituspäivä on torstai 8.8.

Yhteyshenkilö:
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
+358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 31.7.2019 klo 9.01

Lue lisää aiheesta