Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Vain yksi kunta lomauttamassa törkeästi opettajia, OAJ vaatii Pyhäjärven kaupunkia luopumaan lomautuksista

OAJ vaatii Pyhäjärven kaupunkia perumaan täksi vuodeksi suunnitellut opetushenkilöstön lomautukset. Kaupungin tilinpäätös oli yli 400 000 euroa plussalla, kun budjetin mukaan sen ennakoitiin jäävän 3,1 miljoonaa euroa miinukselle. Lomautuksille ei OAJ:n mielestä voi olla enää taloudellisia perusteita.

22.4.2021

Pyhäjärvi on ilmoittanut pitävänsä kiinni päätöksestään lomauttaa opettajat tänä vuonna 10 päiväksi. Se on kieltäytynyt neuvottelemasta tilanteesta uudelleen, vaikka työntekijäjärjestöt ovat pyytäneet uusia neuvotteluja.

Yt-neuvotteluja käytiin viime vuonna lähes 200 kunnassa. Viime syksynä OAJ:n jäseniä lomautettiin silti vain noin 20 kunnassa. Kunnat ovat yksi kerrallaan peruneet opettajien lomautuksia, sillä koronan vaikutus kuntatalouteen on ollut odotettua vähäisempi ja valtion mittavat koronatuet ovat helpottaneet kuntataloutta. Kunnat ovat myös ymmärtäneet lasten ja nuorten heikon tilanteen, jota lomauttaminen pahentaisi edelleen.

Lomautusten peruutuksiin on vaikuttanut myös kuntien pelko ylimääräisten korona-avustusten takaisinperinnästä. Perusopetuksen koronavajeen paikkaamiseen myönnetyn avustuksen ehtoihin kuului, ettei opetushenkilöstöä lomauteta, vaan kunta tarjoaa oppilaille opetusta täysipainoisesti ja opetussuunnitelman mukaisesti.

Törkylomautus aiheuttaisi maksimaalisen palkanmenetyksen

OAJ pitää Pyhäjärven lomautussuunnitelmaa äärimmäisen epäoikeudenmukaisena. Kaupunki aikoo sijoittaa opettajien lomautusjaksot viikonloppujen yhteyteen ja hajauttaa ajallisesti niin, että opettajat menettäisivät 10 päivän palkan saamatta päivärahaa yhdeltäkään lomautuspäivältä.

Opettajien työmäärä vähenisi kuitenkin vain kuuden työpäivän verran, joista varsinaisia opetuspäiviä olisi vain kaksi. Neljä lomautuspäivistä olisi opettajien täydennyskoulutuspäiviä, mikä jättäisi opettajat lähes puoleksitoista vuodeksi täydennyskoulutuksen ulkopuolelle.

– Pyhäjärvellä on aikomus toteuttaa puhdas palkanleikkaus ilman lomauttamiseen kuuluvaa työn tosiasiallista vähenemistä. Sen lisäksi, että lomautuksen taloudelliset hyödyt voi syystä kyseenalaistaa, myös menettelytapa on tökerö. Opettajat ovat kuluneen vuoden aikana joutuneet venymään työssään poikkeuksellisesti. Tässäkö on kaupungin kiitos historiallisen rankasta opetusvuodesta, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kysyy.

– Tämä näyttää opettajien kiusaamiselta. Mitä pahaa he ovat Pyhäjärvellä tehneet?

Pyhäjärvi sai viime vuonna ylimääräistä valtionapua kevään 2020 etäopetusjakson aiheuttaman oppimisvajeen paikkaamiseen. Näillä näkymin ylimääräinen koronatuki peritään siltä takaisin.

– Tämäkään ei näytä pysäyttävän Pyhäjärven päättäjiä, mikä on hämmästyttävää näin kuntavaalien edellä. Missä on kuntapäättäjien vastuuntunto? Eikö lomauttamisen asemesta kaupungin pitäisi keskittyä kaikin keinoin lapsille ja nuorille koronasta aiheutuneiden ongelmien paikkaamiseen eikä synnyttää uusia, Luukkainen kysyy.

Pyhäjärven suunnitelma ei ole järkevä myöskään kunnan verotuottojen näkökulmasta.

– Jos opettajat jätetään ilman päivärahoja, jää myös kaupunki ilman niistä perittäviä opettajien maksamia verotuloja. Lomauttamisen haitat ovat moninkertaiset tavoiteltuun ja pitkälle saavuttamatta jäävään taloudelliseen hyötyyn nähden. Siis järjenvastaista touhua kaikkinensa, OAJ:n kehittämispäällikkö Niku Tuomisto toteaa.

OAJ valmis myös painostustoimiin

OAJ on Luukkaisen mukaan valmis ryhtymään myös painostustoimiin Pyhäjärven kaupunkia vastaan, jollei se suostu harkitsemaan lomautuspäätöstä uudelleen.

– Pyrimme vielä etenemään keskustelemalla. Selvitämme samaan aikaan, millä toimilla jatkamme, jos järkeä ja kohtuutta ei neuvottelemalla saada Pyhäjärven päätöksentekoon, hän varoittaa.

Yhteyshenkilöt
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
Puh: +358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi

Niku Tuomisto
Kehittämispäällikkö
Puh: +358 44 200 9040
niku.tuomisto@oaj.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 20.4.2021.