Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Vuoden koulutusvaikuttaja 2021 -tunnustus Raahen kaupungille

Vuoden koulutusvaikuttaja 2021 -tunnustus on myönnetty Raahen kaupungille, jossa on konkreettisin teoin osoitettu arvostusta kasvatus- ja koulutustyölle.

25.1.2022

– Aivan käsittämättömän hienolta tuntuu, että tämä meidän ihan tavallinen työ nähdään merkittävänä. Kyllä voi olla ylpeä koko meidän kasvatuksen ja koulutuksen väestä, Raahen opetus- ja kasvatusjohtaja Kati Haarala iloitsee.

Palkitsemisen perusteluissa todettiin, että Raahen kaupungissa vaalitaan työrauhaa ja arvostetaan kasvatus- ja koulutustyötä. Kaupunki ei ole esimerkiksi koskaan turvautunut lomautuksiin, vaikka edessä on ollut heikkojakin talousnäkymiä. Arvostus näkyy myös palkkauksessa sekä rakentavassa ja ratkaisukeskeisessä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Haarala arvelee, että saatu tunnustus ei johdu mistään yksittäisestä teosta vaan kokonaisuudesta.

– Meillä kasvatuksen ja koulutuksen arvostus näkyy ihan ylätasolta kaupunginvaltuustosta aina sinne ruohonjuuritasolle kouluihin ja päiväkoteihin asti, Haarala kertoo.

Raahen opettajien pääluottamusmies Eija Haukka-Joensuu kiittelee hyvää yhteistyötä työnantajan kanssa.

– Keskustelemme säännöllisesti henkilöstöhallinnon sekä opetus- ja kasvatuspuolen johdon kanssa. Käsittelemme yhdessä uusia asioita hyvissä ajoin ennen virallista päätöksentekoa. Työnantaja tietää meidän näkökantamme, Haukka-Joensuu kertoo.

Haukka-Joensuu ja Haarala ovat hyvillään siitä, miten kuntapäättäjät ovat nostaneet lapsiystävällisyyden yhdeksi Raahen kaupungin strategian painopistealueeksi.

– Käytäntö todistaa, ettei strategia ole vain sanahelinää, Haukka-Joensuu sanoo.

Kunniamaininta Kansanvalistusseuran Etäkoulu Kulkurille

OAJ on lisäksi päättänyt palkita Vuoden koulutusvaikuttaja 2021-kunniamaininnalla Syyrian Al-Holin leirillä toteutetun suomalaislasten etäopetuksen. Etäkoulu Kulkurin toteuttama etäopetus osoitti suurta innovatiivisuutta, siviilirohkeutta ja viranomaisyhteistyön voimaa. Opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta olivat vastuussa eri ministeriöiden ja järjestöjen edustajat. Opetuksen tavoitteena on integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ myöntää Vuoden koulutusvaikuttaja -tunnustuksen vuosittain kasvatus- ja koulutusalalla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle.

Yhteyshenkilöt
Raahen kaupunki:
kaupunginjohtaja Ari Nurkkala, p. 08 439 3111, ari.nurkkala@raahe.fi
opetus- ja kasvatusjohtaja Kati Haarala, p. 040 135 6787, kati.haarala@raahe.fi
vs. varhaiskasvatuspäällikkö Irmeli Stark, p. 044 439 3794, irmeli.stark@raahe.fi

Etäkoulu Kulkuri:
Kvs-säätiö, toimitusjohtaja Lauri Tuomi, p. 050 476 9977, lauri.tuomi@kvs.fi
Etäkoulu Kulkuri, koulunjohtaja Tuija Tammelander, p. 050 383 3969, tuija.tammelander@kvs.fi
Ulkoministeriö, erityisedustaja Jussi Tanner, p. 029 535 0246
Opetus- ja kulttuuriministeriö, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, p. 029 533 0182

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 24.1.2022.