Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Luukkainen vaatii lukiokoulutuksen rahoitusvajeen kuromista umpeen

Lukiokoulutuksen rahoituksen jo pitkään jatkunut alimittaisuus on tehnyt lukion opetushenkilöstön työstä kohtuutonta selviytymiskamppailua lukuvuodesta toiseen. Työmäärää ja henkilöstön kuormitusta ovat lisänneet opetussuunnitelmauudistuksen toimeenpano sekä ylioppilastutkinnon kokeisiin osallistuvien määrän ja kokeiden uusimisen nopea kasvu.

7.10.2021

– Lukioiden rahoitus on nostettava vastaamaan sen todellisia kustannuksia ja rahoituslaissa oleva leikkuri on poistettava. Vaje on nyt jo noin 100 milj. euroa vuodessa. Vaikka lukioiden rahoitusta on tällä hallituskaudella vahvistettu, se on uudistuksista huolimatta yhä vuoden 2013 tasolla, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

– Lukiokoulutus tuottaa hyviä tuloksia alimittaisin resurssein, mutta samaan aikaan kuormitusmittarit palavat punaisella. On opettajien ja esihenkilöiden kannalta kohtuutonta, ettei lukiorahoitusta saada vastaamaan koulutuksen todellisia kuluja. Tästä joutuvat kärsimään vahvasti myös opiskelijat.

Opetushenkilöstö on joutunut lukioissa lujille viime vuosina. Opetussuunnitelmat uudistuivat elokuun alusta 2021. Uudistuksen koulukohtainen toteutus jouduttiin suunnittelemaan koronaoloissa. Lisäksi ylioppilaskokeiden järjestäminen on ollut tavallista hankalampaa. Luukkainen pitääkin tärkeänä, että lukion opettajien työtä tuettaisiin tarjoamalla täydennyskoulutusta, mentorointia ja tutoropettajien apua.

Lukiolain muutos toi opiskelijalle oikeuden erityisopetukseen ja henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen. Lukion opettajien työhön vaikuttaa myös oppivelvollisuudistus, kun oppimateriaalien hankintavastuu siirtyy koulutuksen järjestäjälle. Uudistusten aiheuttama lisätyö on otettava huomioon esimerkiksi opinto-ohjaajien työmäärän ja työajan mitoituksessa.

Yo-kokeiden kasvanut suosio lukioille voimainponnistus

Ylioppilastutkinnon järjestämisestä on tullut lukioille yhä suurempi ponnistus. Kun 2018 kokeisiin ilmoittautui noin 200 000 kokelasta, oli ilmoittautumisia 2021 jo noin 237 000 eli kasvua oli kolmessa vuodessa 18,5 prosenttia.

– Koemäärän kasvu on seurausta useasta tekijästä. Uuden lukiolain mukaan kokeita voi uusia rajoituksetta, ja korkeakoulujen opiskelijavalinnassa painotetaan entistä enemmän ylioppilaskokeita. Keväästä 2022 lähtien tutkinnon suorittavien pitää kirjoittaa vähintään 5 koetta. Lisäksi yksilölliset koejärjestelyt edellyttävät yhä enemmän valvovia opettajia. Koepäiviä oli lisätty myös korona-aikana. Yo-tutkinnon rahoitus onkin arvioitava uudelleen ja sen kohdentamisesta on neuvoteltava työmarkkinaosapuolten kesken, Luukkainen edellyttää.

Olli Luukkainen otti kantaa lukiokoulutuksen rahoitusvajeeseen OAJ:n On the Road -maakuntakiertueen Raahen tilaisuudessa. OAJ:n edustajat tapaavat Raahessa kaupungin- ja opetus- ja kasvatustoimen johtoa sekä vierailevat opettajien työpaikoilla. Alueen opettajat kokoontuvat tapahtumapäivän päätteeksi omaan iltatilaisuuteensa.

OAJ:n kiertue alkoi syyskuussa Kuopiosta, josta se eteni Länsi-Uudenmaan ja Karjaan kautta Raaheen ja päättyy huomenna Rovaniemellä.

Yhteyshenkilö
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi