Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Luukkainen vaatii päättäjiltä ja vanhemmilta tukea opettajan työhön

Kuluva syksy on OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mielestä osoittanut entistä selvemmin sen, kuinka iso ristiriita koulutusta ylistävien juhlapuheiden ja opetusalan työn kuormittavan arjen välillä vallitsee.

8.10.2021

OAJ on saanut huolestunutta palautetta jäseniltään enemmän kuin yhtenäkään aiempana syksynä. Koulujen käytössä olevien resurssien ja opettajiin kohdistuvien odotusten välinen ristiriita on ollut esillä aiemminkin, mutta nyt äänenpainot ovat äärimmäisen vakavat. Opettajien ja esihenkilöiden jaksaminen on koetuksella, kun kurotaan kiinni poikkeusolojen aiheuttamia vajeita oppimisessa ja lasten ja nuorten hyvinvoinnissa.

– Juhlapuheissa opettajia kiitellään, mutta silti Suomi – toisin kuin kilpailijamaat – leikkasi koulutuspanoksiaan kahdella edellisellä hallituskaudella peräkkäin, eikä rahoituksen jälkeenjääneisyyttä ole kurottu kiinni. Pohjoismaisessa koulutusrahoituksen oppijakohtaisessa vertailussa maamme jää auttamatta viimeiseksi.

Lasten ja nuorten ongelmat ovat Luukkaisen mukaan entistä vakavampia. Opetustyön kuormittavuutta lisää erityisesti se, etteivät oppilaat läheskään aina saa tukea oppimiseensa, vaikka tarvetta siihen olisi.

– Opettajia auttaa sekin, jos vanhemmat ja perheet toimivat yhteistyössä ja kotona puhutaan koulusta ja oppimisen vaatimasta ponnistelusta ja ahkeruudesta myönteiseen sävyyn. Lisäksi päättäjiltä edellytetään päätöksiä, joilla varmistetaan kaikille tukiopetus tai tarvittaessa vahvempikin moniammatillinen tuki.

– Koulutuksen arvosta pitäisi ylipäätään puhua kodeissa ja yhteiskunnassa enemmän. Koulutuksessa luodaan perustaa myös työelämään ja ihmisen rooliin osana yhteisöään. Elämäntaitojen opettaminen ei voi olla yksinomaan opettajien vastuulla.

– Maamme opettajankoulutus on korkealuokkaista. Opettajat tekevät varmasti parhaansa jokaisen oppijan auttamiseksi, mikäli työnteon edellytykset turvataan, Luukkainen vakuuttaa.

Jo 59 On the Road -tapahtumaa

OAJ on järjestänyt On the Road -maakuntakierroksia vuodesta 2012 lähtien yhdessä alueyhdistystensä kanssa. Rovaniemen-tapahtuma on jo 59:s lajissaan.

– Kaupunginjohtajien, sivistystoimen johdon, kuntapäättäjien ja kansalaisten kohtaaminen on ollut suora väylä kuulla mielipiteitä koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta. Jäsenilloissa olemme kohdanneet tuhansia jäseniämme. Tämä on auttanut ymmärtämään, kuinka isossa järjestössä on paljon mielipiteitä ja moniäänisyyttä. Päätökset syntyvät kuitenkin demokraattisesti jäsenten valitsemien edustajien tekeminä, Luukkainen toteaa.

Tämän syksyn OAJ on the Road -kierros alkoi Kuopiosta, josta se jatkui Karjaan ja Raahen kautta Rovaniemelle.

Yhteyshenkilö
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi