Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto: Sivistystyönantajien joustamattomuus koettelee yksityisen opetusalan pitovoimaa

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto arvostelee kovin sanoin Sivistystyönantajia. Murron mielestä Sivista on haluton tosissaan hakemaan ratkaisua yksityisen opetusalan työehtokiistaan.

15.6.2022

Sivistystyönantajien yksityisen opetusalan työehtosopimuksesta on neuvoteltu jo helmikuusta lähtien. Kevään kuluessa OAJ, JHL ja Jyty antoivat yhteensä kolme lakkovaroitusta yksityiselle opetusalalle. Lakot toteutuivat toukokuussa viidessätoista helsinkiläisessä ja kahdessa tamperelaisessa yksityiskoulussa.

Sopijaosapuolet ovat hakeneet ratkaisua näkemyseroihinsa sekä keskinäisin neuvotteluin että sovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Sovittelija on jättänyt yhteensä kolme tasoltaan lähes samanlaista vientialojen sopiman linjan mukaista sovintoehdotusta, jotka OAJ on hylännyt riittämättöminä.

– Tällä viikolla palattiin neuvottelupöytään ilman sovittelijaa, mutta Sivista ei liikahtanut taaskaan. Samat viime talviset vientialojen linjaan perustuvat palkankorotusprosentit ja paikallisten järjestelyerien jakotapa sekä sama perhevapaauudistuksen ylihinnoittelu, jotka OAJ on jo kolmeen kertaan torjunut.

– On vaikea ymmärtää Sivistystyönantajien neuvottelu- ja ratkaisuhaluttomuutta. Se näyttää mieluummin valitsevan uuden lukuvuoden käynnistymisen epävarmoissa tunnelmissa kuin aidon ratkaisun hakemisen. On selvää, että inflaation kova kasvu tulee ottaa huomioon palkankorotustasossa. Emme tee ratkaisua vientialojen viime talven linjan mukaisesti. Toki peilaamme myös muita opetusalojen sopimuksia, joiden luulisi lisäävän Sivistan ratkaisuhalua, jotta pitovoima yksityisellä opetusalalla pysyy, Murto sanoo.

Murron mielestä Sivistystyönantajien linja murentaa yksityisten koulujen ja oppilaitosten houkuttelevuutta työpaikkoina opettajien silmissä.

– Sivista kertoo olevansa huolissaan maamme osaajapulasta, mutta opettajien yksityisellä opetusalalla pitäisi tyytyä tekemään työnsä tähän taloustilanteeseen nähden täysin riittämättömin palkankorotuksin. Kunnan neuvotteluissa kyettiin sopimaan palkankorotuksista ja monivuotisesta palkkaohjelmasta. Tänään saavutettiin samantasoinen neuvottelutulos Avaintyönantajien kanssa. Sen sijaan Sivista pitää järkkymättömästi kiinni omasta linjastaan, eikä kykene hakemaan kompromissia, Murto hämmästelee.

Uutta työehtosopimusta ei Murron mukaan näillä näkymin saavuteta ennen uuden lukuvuoden alkua elokuussa 2022.

– Tavoitteenamme on yhä löytää neuvotteluratkaisu. Uskon, että työrauhan saavuttaminen on myös opetusalan kentän eli yksityisten koulujen ja oppilaitosten toive. Harkitsemme uusia järjestöllisiä toimenpiteitä neuvottelujen vauhdittamiseksi, jos emme pääse etenemään neuvottelupöydässä, Murto kertoo.

Sivistan neuvottelut koskevat yli 9 000:ta OAJ:n jäsentä. Yksityisen opetusalan työehtosopimus koskee muun muassa yleissivistäviä yksityisiä kouluja, yksityisiä ammatillisia oppilaitoksia, taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä, ammattikorkeakouluja ja urheiluopistoja. Työehtosopimus koskee myös JHL:n ja Jytyn edustamaa yksityisten oppilaitosten tukipalvelu- ja hallintohenkilöstöä. Myös Sivistan ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus on yhä auki. Siitä neuvotellaan rinnan opetusalan sopimuksen kanssa.

Katarina Murto
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 50 568 9188

katarina.murto@oaj.fi

Petri Lindroos
Neuvottelujohtaja
OAJ
Puh: +358 40 821 3711

petri.lindroos@oaj.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 15.6.2022 13:48:25 |