Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen: Koulutuslupaukset lunastettava

Opetusalan Ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii hallitusta lunastamaan hallitusohjelman koulutuslupaukset. Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen korjausliikkeet on käynnistettävä viipymättä.

4.9.2019

– Koulutusrahoja ja korkea-asteen rahoitusta on korjattava budjetissa etupainotteisesti. Poliittisen päätöksenteon uskottavuus on nyt kansalaisten tarkassa puntarissa. Se ei enää kestä sitä, että tehdään koulutuslupauksia, mutta ei osoiteta niihin euroja tai rahoitetaan korjauksia vain osittain. Hallitusohjelma korostaa koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä hyvinvoinnin, kasvun ja työllisyysasteen nostamisen peruspilarina. Linja on oikea, mutta se jää toteutumatta ilman täysimääräistä rahoituskorjausta, Luukkainen muistuttaa.

Valtiovarainministeriö karsi omassa budjettiehdotuksessaan opetus- ja kulttuuriministeriön esityksiä. Hallitus päättää ensi vuoden tuloista ja menoista budjettiriihessään 17.–18. syyskuuta.

Henkilöstö koetuksella

Koulutusrahojen etupainotteisuus on Luukkaisen mielestä perusteltua maamme osaamistason nostamiseksi, mutta myös alan henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

– Edellisillä hallituskausilla koulutusrahoja leikattiin peräti 2 miljardilla eurolla. Samaan aikaan opettajille ja esimiehille asetetut odotukset ja vaatimukset vain kasvoivat. Esimerkiksi 1 600 ammatillista opettajaa menetti työpaikkansa, ja opettajan työ muuttui suuresti koulutusreformin myötä.
Luukkaisen mielestä ei olekaan ihme, että resurssileikkaukset yhdistettyinä koulutusuudistuksiin ja niiden osin ristiriitaisiin odotuksiin, ovat kuormittaneet opettajia, rehtoreita ja johtajia.

– Koulutuksen ja opetuksen vaikeutuneet työolosuhteet heijastuvat jo opetus- ja kasvatustyön vetovoiman heikkenemisenä. Suunta on huolestuttava, vaikka opettajan ammatti on toki yhä suosittu ja arvostettu. Maailman parhaat opettajat ansaitsevat asialliset työolot sekä riittävän tuen ja resurssit vaativaan työhönsä. Kyse on myös arvostuksen osoittamisesta tai sen osoittamattomuudesta, Luukkainen tähdentää.

Olli Luukkainen otti kantaa budjettinäkymiin Opetusalan Ammattijärjestön On the Road -maakuntakiertueen mediatapaamisessa Mikkelissä.

Lue lisää OAJ:n kiertueesta

Yhteyshenkilö:
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
+358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 2.9.2019 klo 12.30