Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n rahasto jakoi tukea opettajien työhyvinvointiin lähes miljoona euroa

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ jakaa tänä syksynä tukea työhyvinvointirahastostaan lähes miljoona euroa. Summa jakautuu 35 kohteen kesken. Tukea myönnettiin OAJ:n yhdistysten ja jäsenten muodostamien yhteisöjen hankkeisiin, jotka edistävät opettajien, alan esihenkilöiden ja työyhteisöjen työhyvinvointia.

30.8.2021

Tukihakemuksia jätettiin viime keväänä yli 300, ja haettu tukisumma oli yhteensä yli 7 miljoonaa euroa. Suurin osa hakemuksista tuli OAJ:n jäsenten muodostamilta yhteisöiltä. Toiseksi eniten oli yhdistysten hakemuksia. Muutamissa hankkeissa oli mukana myös opettajien työnantaja. Lisäksi tukea haettiin muutamiin opinnäytetöihin.

– Toiveena oli, että hankkeet hyödyttäisivät laajasti koulutus-, kasvatus- ja opetusalan työntekijöitä ja työyhteisöjä. Niinpä esimerkiksi työnohjaukseen haettuun tukeen suhtauduttiin myönteisesti. Ratkaisevaa oli, että hanke täytti hakukriteerit ja oli nähtävissä, että se kohentaisi OAJ:n jäsenten työhyvinvointia ja työelämän laatua, OAJ:n kehitysjohtaja Jari Cavernelis kertoo.

– Toiveena on, että tieto onnistuneista kokeiluista ja käytänteistä leviäisi alan työyhteisöstä toiseen. Onhan jäsenten työhyvinvoinnin edistäminen osa OAJ:n strategiaa.

Uusi hakukierros alkuvuodesta 2022

OAJ maksaa tuet syyskuun loppuun mennessä. Aikaa niiden käyttämiseen on myös ensi vuosi. Uusi hakukierros on vuorossa alkuvuonna 2022.

Pienemmistä tukisummista päätti OAJ:n puheenjohtajisto ja yli 50 000 euron hankkeista järjestön hallitus. Suurimman tukisumman, 110 000 euroa, sai OAJ:n Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien paikallisyhdistyksen työhyvinvointihanke, jossa pilotoidaan ammattikorkeakoulun lehtorien työaikasuunnittelua.

OAJ:n valtuusto perusti työhyvinvointirahaston elokuussa 2020. Työhyvinvointirahasto voi käyttää tarkoitukseensa vain tuottovaroja. Rahasto on osa OAJ:n varallisuutta. Varoja käytetään OAJ:n hallituksen päättämän suunnitelman mukaisesti. Yksittäisten avustusten jakamisesta päättävät OAJ:n puheenjohtajisto ja hallitus.

Tutustu tuen saajiin OAJ:n työhyvinvointirahaston sivulla.

Yhteyshenkilö:
Jari Cavernelis
Kehitysjohtaja
OAJ
Puh: +358 50 572 4583
jari.cavernelis@oaj.fi