Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n vaalikone avautui – yli 8 500 ehdokasta otti kantaa koulutukseen

Yli 8 500 ehdokasta on vastannut OAJ:n vaalikoneen kasvatus- ja koulutusaiheisiin kysymyksiin. 55 % heistä täytti koulutusmyönteisen ehdokkaan kriteerit ja saa OAJ:n jakaman tunnuksen. Nyt vaalikone on auki ja äänestäjät pääsevät etsimään omaa koulutusmyönteistä ehdokasta.

21.5.2021

OAJ:n vaalikoneen tavoitteena on antaa sekä ehdokkaille että äänestäjille käsitys kasvatus- ja koulutusalan laajuudesta kunnallisessa päätöksenteossa. Koneessa on 20 kysymystä asioista, joihin vaikutetaan kuntatasolla.

Lisäksi kysymyksissä on haluttu nostaa esille kaikki kunnan kasvatuksen ja koulutuksen osa-alueet siten, että kunnan lakisääteisiä palveluita eli perusopetusta ja varhaiskasvatusta on painotettu. Kysymyksiä on myös muun muassa korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen merkityksestä kunnan elinvoiman ylläpitäjänä. Äänestäjät voivat koneen avulla löytää itselleen ehdokkaan, joka haluaa toimia kunnassaan kasvatuksen ja koulutuksen parhaaksi.

– OAJ:n vaalikoneen täyttäneiden eli kasvatuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneiden ehdokkaiden lukumäärä oli meille hieno asia. Ehdokkaat ovat varmasti huomanneet, että koulutuksen painoarvo kunnallisessa päätöksenteossa kasvaa entisestään kaavaillun sote-uudistuksen toteutuessa, koulutusjohtaja Heljä Misukka sanoo.

4600 koulutusmyönteistä ehdokasta

OAJ:n vaalikoneeseen rakennettiin ominaisuus, jolla vaaliehdokas voi profiloitua koulutusmyönteisenä ehdokkaana. Vastaustensa perusteella runsas puolet vastanneista ehdokkaista sai ehdokasprofiiliinsa Koulutusmyönteinen-merkin.

OAJ on arvioinut koulutusmyönteiset ratkaisut oppimisen ja oppijan näkökulmasta. Merkki on myönnetty muutaman painotetun kysymyksen perusteella, joissa ehdokkaan vastauksen piti olla saman suuntainen kuin OAJ:n mallivastauksen.

Ensimmäinen kriteeri koskee opettajien lomautuksia. Koulutusmyönteinen-merkkiä ei esimerkiksi ole saanut, jos pitää opettajien lomauttamista hyvänä säästökeinona. Kunnan huonon taloustilanteen paikkaaminen lomautuksilla heikentää kunnan vetovoimaa ja mainetta, laiminlyö lasten ja nuorten oikeutta opetukseen ja johtaa tuen tarpeen kasvuun.

Muita tarkasteltavia kysymyksiä olivat myös muun muassa opettajien kesäajan palkkaus sekä perusopetuksen ryhmäkoon rajaaminen. Kaikki nämä asiat ovat kuntapäättäjien päätettävissä.

70 % rajaisi ryhmäkokoa

OAJ on jo julkaissut muutamia esimerkkejä vaalikoneen vastauksista. Lähes 70 % vastanneista on täysin samaa mieltä siitä, että perusopetuksen ryhmäkoko pitää rajata ja siinä on huomioitava tukea tarvitsevien oppilaiden määrä. Yli puolet ehdokkaista on puolestaan täysin samaa mieltä sen väitteen kanssa, että oman kunnan tulee houkutella päteviä opettajia töihin maksamalla heille kilpailukykyistä palkkaa.

OAJ julkaisee lisää vaalikoneen vastauskoosteita kuntavaalien lähestyessä.

Vaalikoneesta löytyy ideoita koulutusaiheisten kuntavaalijuttujen tekijöille. Kannattaa tutustua myös OAJ:n kuntavaalitavoitteisiin.

Yhteyshenkilöt:
Koulutusjohtaja Heljä Misukka, puh. 050 528 6682
Kuntavaalivastaava, erityisasiantuntija Pauliina Viitamies, puh. 050 341 1421
Koulutuspolitiikan asiantuntija Risto-Matti Alanko (vaalikone), puh. 044 360 2636

Kuntavaalien paikallisista aiheista kannattaa kysyä OAJ:n paikallis- ja alueyhdistyksistä.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 18.5.2021.