Päällystöliitto: Panssarihaupitsiosaajasta vuoden opistoupseeri

Karjalan prikaatissa palveleva yliluutnantti Ville Lintu on valittu Vuoden opistoupseeriksi. Hän on pitkän linjan ammattilainen, joka on palvellut tykistössä varusmiespalveluksestaan (1997–1998) asti. Lintu palvelee panssariupseerina työpisteenään Karjalan tykistörykmentin esikunnan Tykistöjärjestelmäsektori.

8.11.2022

Lintu on osallistunut panssarihaupitsi 155PSHK9-hankkeeseen sen alusta asti. Kyseinen haupitsi tunnetaan myös lempinimellä ”Moukari”. Järjestelmän pääosa on hankittu vuonna 2017 Etelä-Koreasta. Lisähankintoja tehtiin viime vuonna.

– Pääosa tehtävistäni liittyy Maavoimien esikunnan johtaman operatiivinen tykistö -hankkeen alaprojektien toimintaan ja raskaan panssarihaupitsipatterin koulutuksen käynnistämiseen ja käytännön toteutukseen Karjalan prikaatissa.

Vuoden opistoupseerin rooli kaluston koulutusjärjestelmän käynnistämisessä on keskeinen. Hän on tuottanut merkittävän määrän tarvittavasta opetusmateriaalista sekä kouluttanut henkilökuntaa ja varusmiehiä uuteen kalustoon.

– Tehtävieni painopiste on tällä hetkellä koulutuksessa. Varusmiesten koulutus käynnistyi Karjalan prikaatissa tämän vuoden keväällä.

Palkitsemisesityksessä korostetaan yliluutnantti Linnun vuorovaikutustaitoja. Luontainen kyky sopeutua vallitsevaan ympäristöön ja tilanteisiin saa kiitosta. Aktiivinen yhteistyö näkyy niin joukko-osaston kuin yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

– Olen kiitollinen mahdollisuudesta saada tehdä työtä tähän hankkeeseen osallistuneiden kovan luokan ammattilaisten kanssa. Matkan varrella ehkä tärkein oppi ollut ymmärrys yhteistyön merkityksestä.

Yliluutnantti Ville Lintu vastaanotti Vuoden opistoupseeri -tunnustuksen Helsingissä 8.11. pidettävässä Päällystöliiton edustajakokouksessa. Palkinto on myönnetty vuodesta 1994 alkaen.

Lisätietoja: Päällystöliitto ry puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen, puh. 040 301 9291

***
Päällystöliitto ry on vuonna 1929 perustettu puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Liitolla on 33 jäsenyhdistystä, jotka toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla. Henkilöjäseniä jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin 3 200.