Päällystöliitto: Vuoden opistoupseeri, yliluutnantti Jani Hiltunen

Raja sai Puolustusvoimilta arvostetun osaajan riveihinsä.

9.11.2021

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia opistoupseereita edustava, Akavaan kuuluva Päällystöliitto ry. on valinnut Vuoden opistoupseeriksi Pohjois-Karjalan rajavartiostossa palvelevan yliluutnantti Jani Hiltusen. Viimeiseltä opistoupseereita kouluttaneelta peruskurssilta v. 2003 valmistunut Hiltunen edustaa niitä opistoupseereita, joiden palvelusura Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa jatkuu aina 2030-luvulle asti. Puolustusvoimauudistuksen vanavedessä pitkään Puolustusvoimissa ja lakkautetussa Pohjois-Karjalan prikaatissa palvellut Hiltunen siirtyi nykyiseen tehtäväänsä rajalle.

1990-luvuun lopulla silloisessa Pohjois-Karjalan prikaatissa varusmiespalveluksensa suorittanut Hiltunen jatkoi määräaikaisena kouluttajana prikaatissa ja peruskurssilta valmistumisensa jälkeen saman joukon eri yksiköissä mm. viesti-, sotilaspoliisi- ja lääkintäkoulutuksen parissa. Myöhemmin työ vei hänet mm. pelastusupseerin (oto.), johtamisjärjestelmäupseerin, voimankäytön pääopettajan, tietohallintopäällikön ja EOD-tiedustelijan tehtäviin. Puolustusvoimauudistus lopetti oman  joukon, ja edessä oli siirtyminen seuraavaan palveluspaikkaan. Valinta osui Rajavartiolaitokseen.

Pohjois-Karjalan päällystöyhdistyksen tekemässä palkitsemisesityksessä yliluutnantti Jani Hiltusen todetaan edustavan esimerkillisesti nykyaikaista opistoupseeria ja vastuunkantajaa. Muuttuvassa työkentässä hän ei ole jäänyt ”tuleen makaamaan”, vaan on aktiivisesti kehittänyt itseään ja hakeutunut haasteellisiin tehtäviin. Hiltusen kohdalla tämä tarkoitti siirtymistä Rajavartiolaitoksen palvelukseen.

– Nykyisessä työssäni vastaan Pohjois-Karjalan rajavartioston johtamisjärjestelmäpäällikkönä koko yhtymäni johtamisjärjestelmän johtamisesta, siihen liittyvästä operatiivisesta suunnittelusta, henkilökunnan, varusmiesten ja reserviläisten johtamisjärjestelmäalan ja viestiaselajin koulutuksen suunnittelusta sekä resurssien järjestämisestä. Pääsääntöisesti itse koulutan myös kaikki aiheet, välineet ja järjestelmät. Varusmiesyksikön viestikoulutusta tuen muiden menemisten ja töiden sallimissa puitteissa. Komppaniassa kuitenkin on omat viestikouluttajansa. Ylläpidämme aseteitse alaisteni viestiupseereiden kanssa koko joukkoni johtamisjärjestelmämateriaalin aina tietoliikennelaitteista eri järjestelmien työasemiin, palvelimiin ja palveluihin sotavalmiina, asennuksista konfigurointeihin ja käyttäjäkoulutuksiin asti, Vuoden opistoupseeriksi valittu Hiltunen kuvaa työkenttäänsä.

Päällystöliitto ry. on puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnonaloilla toimiva Akavaan kuuluva valtakunnallinen ammattijärjestö. Päällystöliitolla on 37 varsinaista jäsenyhdistystä ja niiden lisäksi omana ryhmänään yksittäiset henkilöjäsenet. Jäsenet toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla tai kuuluvat liiton Evp-yhdistykseen. Henkilöjäseniä liitossa on yhteensä noin 3 550.