Palkansaajajärjestöt ovat irtisanoneet kirkon virka- ja työehtosopimuksen

Kirkon noin 20 000 palkansaajan työehdoista neuvottelevat järjestöt ovat maanantaina aamulla irtisanoneet maaliskuussa 2022 solmitun kaksivuotisen virka- ja työehtosopimuksen.

17.1.2023

Sopimus on irtisanottu päättymään helmikuun loppuun, mistä seuraa, että sen sisältö neuvotellaan kokonaan uudelleen.

Evankelis–luterilaisen kirkon työehdoista sopivat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja työnantajien Kirkon työmarkkinalaitos.

Neuvottelut kuluvan vuoden palkankorotuksista alkoivat joulukuun puolivälissä. Kirkon neuvottelijat tapasivat tänään maanantaina, ja osapuolet tapaavat vielä tällä viikolla.

Sopimuksen irtisanomisesta seuraa myös, että jos neuvottelutulosta ei synny, kirkon koko henkilöstö siirtyy sopimuksettomaan tilaan 1. maaliskuuta. Tällöin työpaikoilla sovelletaan vanhaa virka- ja työehtosopimusta, kunnes uusi sopimus on valmis. Myös järjestölliset toimet ovat mahdollisia sopimuksettomassa tilassa.

Merkittävä osa akavalaisten kirkonalan liittojen jäsenistä työskentelee pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuspöydässä myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä toimivia kirkon akavalaisia.

 

Lisätiedot ja kommenttipyynnöt

JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (AKI-liitot) | 044 744 7041 | jussi.junni@akiliitot.fi | Twitter @jussijunni @akiliitot

JUKOn kirkon sektorin neuvottelupäällikkö Anne Mikkola| 040 837 2731 | anne.mikkola@juko.fi | Twitter @AnneMikkola @JUKOry

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis-luterialaisessa kirkossa, Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 16.01.2023 10.02.