Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia budjettiriihestä: Sosiaali- ja kuraattoripalvelujen liian suuret asiakasmäärät selätettävä

Seuraavassa valtion budjetissa tulee varata riittävät resurssit sosiaalipalvelujen ja kuraattoripalvelujen mitoituksen korjaamiseen, muistuttaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Valtiovarainministeriö on antanut tänään ehdotuksensa Suomen valtion budjetista ministeriöille.

13.8.2021

Sosiaalipalvelujen asiakasmitoitusta kehitettävä

Talentia korostaa, että hyvinvointialueiden sosiaalihuollon asiakasmitoitukseen tulee myöntää erillinen kehittämisrahoitus valtioneuvoston budjettiriihessä 2021.

– Sosiaalihuollon laillistetuille ammattihenkilöille on varmistettava mahdollisuudet tehdä eettisesti kestävää sosiaalityötä uusilla hyvinvointialueilla. Tämä onnistuu sopivalla asiakasmitoituksella ja riittävillä resursseilla, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio painottaa.

Tällä hetkellä asiakasmitoitus on erityisen huonolla tolalla muun muassa lastensuojelussa.

Hyvinvointialueilla käynnistyy toiminnan keskeisten tavoitteiden määrittely osana sote-uudistusta. Samalla on selvitettävä jokaisen hyvinvointialueen asukkaiden palvelutarpeet.

– Sosiaalipalvelujen sujuvuus ja oikea-aikaisuus edellyttävät, että alan laillistettuja ammattihenkilöitä, eli sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia, on riittävä määrä asiakkaiden palvelutarpeisiin nähden, Karsio sanoo.

Asiakasmitoitus liittyy olennaisesti sosiaalitakuun toteutumiseen, asiakasturvallisuuteen sekä sosiaalihuollon työntekijöiden työhyvinvointiin.

Lisärahoitus tarpeen kuraattoripalvelujen parannuksiin

Valtioneuvosto on aiemmin päättänyt, että opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin tulee sitova asiakasmitoitus. Talentiasta uudistukset tarvitsevat jo päätetyn määrärahan rinnalle lisärahoitusta.

Alun perin ehdotettiin, että oppilaita olisi jatkossa 670 kuraattoria kohden. Tutkimustulokset puoltavat kuitenkin näkemystä, että mitoituksen tulee olla korkeintaan 500 oppilasta kuraattoria kohden. Lisärahoitus on tässä muutoksessa tarpeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan kuraattorien vastuulla on noin 600–2000 oppilasta ja kuraattorilla saattaa olla jopa 20 toimipistettä. Talentian mielestä kuraattorin tehtävää tulee kehittää niin, että ammattilainen työskentelee vain yhdellä tai korkeintaan kahdella koulutusasteella. Toimipisteiden määrä on rajattava kolmeen. Näin voidaan taata riittävät ja oikea-aikaiset kuraattoripalvelut lapsille ja nuorille.

Talentia ehdottaa täsmennyksiä myös kuraattorin kelpoisuusehtoihin. Kuraattori on oppilaitoksessa ainoa sosiaalihuollon asiantuntija, jonka täytyy tuntea muun muassa sosiaalihuoltolaki oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja opetustoimen lainsäädännön lisäksi. Työssä vaaditaan myös perehtyneisyyttä sosiaalihuollon asiakaslakiin ja erityislainsäädäntöön.

– Kuraattorin kelpoisuudeksi tulee säätää vähintään sosionomin (AMK) tutkinto. Vastaavan kuraattorin tehtäviin edellytetään perustellusti jatkossakin sosiaalityöntekijän kelpoisuutta, Karsio toteaa.

Nykyiset kuraattorit, jotka ovat muita kuin sosiaalihuolloin laillistettuja ammattihenkilöitä, tarvitsevat muuntokoulutusta. Tähän on myös varattava lisärahoitusta.

Yhteyshenkilö:
Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955
jenni.karsio@talentia.fi