Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Hyvinvointialueuudistus toi vaikeuksia sosiaalialalle: ”Touhu tuntuu suurelta sirkukselta”

Sosiaalialan korkeakoulutetuista yli puolet kokee työhyvinvointinsa heikentyneen sote-uudistuksen seurauksena. Talentian jäsenkyselyn mukaan kunnilta hyvinvointialueille siirtyminen on toteutettu huonosti.

24.4.2023

Sosiaalipalvelujen siirtyminen kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuoden vaihteessa on toteutettu huonosti, kertoo sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian tuore jäsenkysely.

Peräti 59 prosenttia Talentian huhtikuun jäsenkyselyyn vastanneista sosiaalialan työntekijöistä kokee työhyvinvointinsa heikentyneen sote-uudistuksen, eli kunnilta hyvinvointialueille siirtymisen seurauksena.

Vastaajista 56 prosenttia kokee vuoden vaihteessa tapahtuneen uudistuksen vaikuttaneen omaan työhön negatiivisesti.

Vastaajista 41 prosenttia kertoo, että muutto kunnalta hyvinvointialueen palvelukseen on tuonut muutoksia omiin työtehtäviin. Vaikutuksista valtaosan raportoidaan olleen negatiivisia.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle tämän vuoden alussa. Uudistuksen odotettiin tuovan helpotusta työvoimapulasta kärsivälle sosiaalialalle, jossa monet olivat jo entuudestaan uupuneita suuren työtaakan alla. Nyt jäsenkyselyn mukaan näyttää kuitenkin käyneen päinvastoin, eli tilanne sosiaalialalla vaikuttaa pahentuneen entisestään alkuvuoden aikana.

– Koko touhu tuntuu suurelta sirkukselta, eräs vastaaja kommentoi uudistuksen vaikutuksia.

Työhyvinvointi heikentynyt ja työkuorma kasvanut

Edellisessä Talentian jäsenkyselyssä marraskuussa 2022 ennen sote-uudistuksen toimeenpanoa 48 prosenttia vastaajista kertoi olevansa uupuneita työnsä vuoksi ja 49 prosenttia harkitsi alan vaihtoa.

Tuoreessa jäsenkyselyssä lähes kaksi kolmasosaa sosiaalialan työntekijöistä kertoo työhyvinvointinsa heikentyneen ja työkuormituksensa lisääntyneen uudistuksen seurauksena.

Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio näkee, että sosiaalialan työntekijöiden kuormitus on otettava vakavasti ja panostettava henkilöstön työhyvinvointiin, sillä ilman hyvinvoivaa henkilöstöä ei ole mahdollista toteuttaa laadukkaita sosiaalipalveluita.

Karsio huomauttaa, että hyvinvointialueet ovat vasta alussa ja edessä on vielä paljon työtä. Vastuu tilanteen korjaamisesta on hänen mukaansa hyvinvointialueiden johdolla.

Karsio painottaa, että henkilöstö on tärkeä ottaa aidosti ja nykyistä paremmin mukaan työn suunnitteluun ja kehittämiseen hyvinvointialueilla. Myös johtamisen mahdollisuuksiin on syytä satsata.

– Vain näin voidaan edetä sekasorrosta kohti sote-uudistuksen tärkeitä tavoitteita. Kun uusimme kyselyn vuoden päästä, on äärimmäisen tärkeää, että kuormituskysymyksiin on etsitty ja löydetty yhdessä ratkaisuja. Aikaa ei ole hukattavaksi, toimeen on tartuttava heti, Karsio sanoo.

Huonoa johtamista, epäselviä ohjeita

Harmaita hiuksia sosiaalialan työntekijöille ovat aiheuttaneet jäsenkyselyn mukaan hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen erityisesti huono johtaminen, epäselvät ohjeet sekä tiedonkulun ongelmat.

Sosiaalipalvelujen arki on työntekijöiden mukaan kaaoksen keskellä selviytymistä. Näin kyselyyn vastaajat kertovat ongelmista kentällä:

– Väsymystä ja kuormittuneisuutta aiheuttavat työn lisääntyminen, epätietoisuus, sekavat ohjeet ja esimiehen puute. Lisäksi työn mielekkyyttä vähentää se, kun asiakkaiden saamat palvelut heikentyvät.
– Henkinen kuormitus on kasvanut, koska asiakkaiden oikeusturva vaarantuu. Asiakkaiden kiukku toimimattomista palveluista kaatuu usein ruohonjuuritason työntekijöille.
– Työmäärä on moninkertaistunut ja ihmisiä irtisanoutunut. Kaikki ovat uupuneita ja kaikki organisaatiossa on todella sekavaa. Valmistelut fuusiota varten olisi pitänyt aloittaa todella paljon aiemmin.

Moni miettinyt alanvaihtoa

Talentian jäsenkyselyn mukaan työntekijöiden kuormitusta aiheuttavat sekä lisääntynyt työn määrä että tunne asiakkaille tarjottujen sosiaalipalvelujen heikentyneestä laadusta.

Vastaajista 46 prosenttia kokee, että ei saa riittävästi ammatillista tukea. 67 prosenttia vastaajista puolestaan kokee, että työn organisoinnissa on ollut haasteita.
Useat vastaajista kertovat pohtineensa alanvaihtoa lisääntyneen työkuormituksen takia. Moni sosiaalialalla kokee, ettei selviydy työstään sekasorron keskellä.

Vastauksista paistaa pettymys uudistuksen toteuttamisen tapaan ja syyttävä sormi osoittaa erityisesti hyvinvointialueiden johtoa kohtaan:

– Asiakastyö on hankaloitunut ja kokonaisuus ei tunnu olevan kenenkään vastuulla. Muutokset tulevat yllättäen ja niihin ei pysty vaikuttamaan. Suhtauduin muutokseen innolla, mutta pettymys on ollut kova.
– En enää nauti työstäni, koska työ on liian kuormittavaa eikä sitä voi tehdä eettisesti kestävästi, kuten aiemmin. Olen hyvin surullinen, koska aiemmin tilanne oli hyvä. Työstä ei ole enää mahdollista selviytyä.
– Olen väsynyt jatkuvaan muutokseen ja epäselvyyteen. Lähiesimiehet joutuvat paikkaamaan sitä, mikä kuuluu ylemmälle johdolle. Tulee sellainen olo, että meitä työntekijöitä pidetään tyhminä.

Palkanmaksu tökkii

Työntekijöiden työuupumus ei ole ainut Talentian jäsenkyselyssä esiin noussut sote-uudistuksen negatiivinen vaikutus.

Noin viidennes vastaajista kertoi myös palkanmaksuun liittyvistä ongelmista hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen. Esimerkiksi erilaisia lisiä on jäänyt maksamatta työntekijöille.

Lisäksi lastensuojelun työntekijöistä 32 prosenttia kertoo, että asiakasmitoitus ei toteudu omassa työssä.

Talentian jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2023. Kyselyyn vastasi reilut 1 500 Talentian noin 26 000 jäsenestä. Vastaajia oli ympäri Suomen eri sosiaalialan sektoreilta.

Yhteyshenkilöt

Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955

jenni.karsio@talentia.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 22.4.2023 7.00