Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Kelan sosiaalihuollon asiantuntemuksen puute vaarantaa asiakkaan oikeuksia: Myönnetty jopa 10 kuukauden toimeentulotukipäätöksiä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on huolestunut Kelan asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 1/2020 osoitti, että Kela-siirto heikensi perustoimeentulotuen yhteyttä sosiaalityöhön ja mutkisti asiakkaiden mahdollisuuksia saada palveluohjausta.

13.2.2020

Tämä vaikeutti entisestään heikoimmassa asemassa olevien asiakasryhmien tilannetta. Ongelmien myötä myös valitukset ja kantelut ovat lisääntyneet. Kelan omassa sisäisessä arviossa on todettu, ettei toimeentulotukietuuden monimuotoisuuteen osattu varautua riittävässä määrin.

-Varoitimme tästä vuonna 2017, kun toimeentulotuki siirtyi Kelaan. Heti alusta alkaen meillä oli huoli siitä, että sosiaalihuollon asiantuntijuus jää perustoimeentulotuen myöntämisessä riittämättömäksi ja valitettavasti olimme oikeassa. Kun aikaisemmin kunnissa toimeentulotukikäsittelijöillä oli tukenaan sosiaalihuollon ammattihenkilöiden asiantuntemus, ratkotaan etuuksia nyt Kelassa yleisohjeiden voimin. Tämä vaarantaa asiakkaiden oikeuksia, Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo.

Kelaan tarvitaan sosiaalihuollon ammattihenkilöitä

Kun toimeentulotuki siirtyi Kelaan, Talentia esitti, että Kelan toimeentulotuen tiimeissä olisi vähintään yksi, mielellään useita, sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja tai sosiaalityöntekijä) perustoimeentulon ratkaisijoina ja asiakkuusvastaavina. Lisäksi Kelan kaikkiin vakuutuspiireihin esitettiin asiantuntijasosiaalityöntekijän vakansseja.

-Uudistamme nyt esityksemme ja toivomme sekä asiakkaiden että alan ammattilaisten puolesta, että tähän tehtäisiin pikainen korjausliike. Kelaan tarvitaan nyt laajasti tietoa sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta, jotta ratkaisut vastaavat asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin ja asiakkaat ohjautuvat ehkäisevän toimeentulotuen piiriin tarvittaessa. Nykyinen meno tulee vielä kalliiksi, Ristimäki sanoo.

10 kuukauden toimeentulotukipäätöksiä

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus ja sen tulisi olla aina tilapäinen ratkaisu toimeentulon turvaamisessa. Talentian saamien tietojen mukaan Kelassa tehdään myös toimeentulotuen ideologian vastaisia, pitkiä, jopa 10 kuukautta kestäviä toimeentulotukipäätöksiä. Työntekijöiden tulee jopa erikseen perustella, jos he tekevät lyhyen päätöksen.

– Tämä tuntuu hurjalta, sillä toimeentulotuki ei ole pelkkä laskennallinen etuus. Toimeentulotuella on vahva kytkös sosiaalihuoltoon ja perustoimeentulotuen myöntämiseen liittyy jo säädöspohjankin perusteella usein yksilöllistä kokonaisvaltaista tarveharkintaa.

– Sosiaalialan korkeakoulutetuilla on koulutuksensa puolesta osaaminen arvioida ja tulkita erilaisia elämäntilanteita ja niihin kytkeytyvää sosiaalihuoltoa, sosiaalipalvelua ja sosiaaliturvaa sekä etuuspäätösten seurauksia ja pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisten arkeen.

Palvelutarpeiden moninaisuuden arviointi ja harkinta on osa asiakasta auttavan vuorovaikutteisen sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelun sisältöä. Nyt Kela joutuu tekemään paljon tarkistusratkaisuja, joka lisää tarpeettomasti tehtävän työn määrää, Talentian Tero Ristimäki sanoo.

Lisätietoja:
Tero Ristimäki, puheenjohtaja, puh. 040 583 2657, tero.ristimaki@talentia.fi
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia