Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Kuntien toiminta näyttäytyy palkkakartellina – Laittomat sopimukset selvitetään

Itä-Uudenmaan kunnat ovat sopineet keskenään, että ne eivät kilpaile sosiaalityöntekijöiden palkoilla, ilmenee Huvudstadsbladetin 31.10. uutisesta. Sopimuksen taustalla on sosiaalityöntekijöiden lähitulevaisuudessa tapahtuva siirtyminen hyvinvointialueiden palvelukseen.

1.11.2021

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää tilannetta äärimmäisen vakavana ja vaatii, että asia selvitetään perin pohjin. Mikäli palkkojen kilpailukielto varmistuu, Talentia vie asiaa eteenpäin ja tutkituttaa sen lainmukaisuuden.

– Samaan aikaan, kun kunnissa huudetaan suureen ääneen sosiaalityöntekijäpulaa, meillä on iso määrä kuntia, joita epäillään sosiaalityöntekijöiden palkkakartellista. Olen tyrmistynyt, vaikka huhuja näistä kartelleista olemme toki kuulleet, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Talentian mukaan mahdollinen palkkakartelli rajaa myös työvoiman vapaata liikkuvuutta.

– Mahdollisuus korkeampaan palkkaan on yksi tärkeimmistä tekijöistä, kun työpaikkaa vaihdetaan, Karsio huomauttaa.

Kunnat polkevat naisvaltaista sosiaalialaa

HBL:n mukaan sosiaalityöntekijöiden palkkojen kilpailukiellosta on keskusteltu kuntien välisen solidaarisuuden ja sote-uudistuksen myötä tehtävän palkkaharmonisoinnin vuoksi.

Talentia katsoo, että mahdollinen kartelli rikkoo palkkausjärjestelmää, sillä palkat tulisi määrittää työn vaativuuden perusteella eikä kuntien keskinäisissä suullisissa tai kirjallisissa sopimuksissa.

– Tässä on meillä malliesimerkki siitä mekanismista, miten kunnat polkevat naisvaltaisen sosiaalialan palkkoja. Se näyttää suoraan, missä arvossa näissä kunnissa pidetään sosiaalialan korkeakoulutettuja ja sen myötä myös asiakkaiden asiakasturvallisuutta, Karsio summaa.

Esimerkiksi lastensuojelu on ollut kriisissä jo vuosikymmeniä ja tilanne on varsin hyvin päättäjien tiedossa. Ongelmia on yritetty ratkaista erilaisin työryhmin, ohjelmin ja selvityksin, mutta teot, kuten palkkauksen kohentaminen, ovat jääneet puuttumaan.

Kartellista kärsii koko kunta

Sosiaalityöntekijöistä ja muista sosiaalialan korkeakoulutuista on pulaa monin paikoin. Valviran ammattihenkilörekisterin mukaan heitä on kuitenkin koulutettu yli kuntien tarpeen, mutta ala vuotaa, sillä palkka ei vastaa työn vaativuutta ja työolosuhteet ovat huonot.

– Työmarkkinatilanne on se, että näistä osaajista tulee maksaa ja heistä on pidettävä kiinni niin rahalla kuin työskentelyolosuhteillakin. On todella tuomittavaa, että sitten työnantajapuolella käydään näitä keskusteluja, jotka realisoituvat tosielämässä palkkakartellina. Tällaiset sopimukset vaikuttavat suoraan työpaikkojen houkuttelevuuteen ja työntekijöiden pysymiseen. Viime kädessä tästä kaikesta kärsivät heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset, Karsio sanoo.

Yhteyshenkilö
Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955
jenni.karsio@talentia.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 31.10.2021.