Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Nyt on naisten vuoro – Talentian liittovaltuusto vaatii palkkaohjelmaa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian liittovaltuusto on hyväksynyt neuvottelutavoitteet tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin, joita käydään tammi-maaliskuussa 2020.

27.11.2019

Talentian neuvottelutavoitteet ovat kiky-tuntien poisto, sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkaohjelma ja työn vaativuutta vastaava palkka. Talentia sanoo myös: vahva EI työajan pidentämiselle ja työlle, jota tehdään työajan ulkopuolella.

– Nyt on naisvaltaisten sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden, eli sosiaalityöntekijöiden, sosionomien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien, sekä varhaiskasvatuksen opettajien, vuoro saada työstään sitä palkkaa, joka heille kuuluu, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

– Tähän asti samapalkkaohjelmat ovat jääneet puheen tasolle. Nyt on tekojen aika ja naisten vuoro. Selvää myös on, että työajan pidennyksiin emme lähde, alan ammattilaiset ovat jo valmiiksi erittäin kuormittuneita, Ristimäki jatkaa.

Talentian neuvottelutavoitteet on jaettu kolmeen kohtaan:

1. Kiky-lisätunnit poistettava: Ilmaisen työn aika on ohi

Talentia edellyttää, että työajan kiky-pidennys tulee poistaa sopimuksista, ennen kuin tulevissa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa neuvotellaan palkoista ja muista työehdoista. Sosiaalialan korkeakoulutetut naiset ovat maksaneet riittävästi Suomen kilpailukyvyn parantamisesta.

  • Kikyn 24 tunnin työajan pidennys on poistettava tai korvattava rahana.
  • Lomarahojen leikkaus loppuu ja ensi kesänä maksetaan täydet lomarahat.

2. Palkkaus kuntoon – Työstä on maksettava oikea palkka

Sosiaalialan korkeakoulutettujen työntekijöiden palkkoja on korotettava palkkaohjelmalla sekä yksityisellä että kuntasektorilla. Työstä on maksettava työn vaativuutta ja vastuuta vastaavaa palkkaa.

  • Sosiaalialan tehtävien vaativuus on kasvanut. Muutos tehtävien vaativuudessa on huomioitava palkassa.
  • Sosiaalialan laillistetuille ammattihenkilöille tulee luoda omat palkkausmääräykset.
  • Sosiaalialan korkeakoulutetuille on rakennettava useamman vuoden mittainen palkkaohjelma, jolla alan palkat korjataan vastaamaan työn vaativuutta ja työhön vaadittavaa korkeaa osaamista. Yksityisellä sektorilla tulee samalla kuroa umpeen palkkaerot verrattuna kuntiin.

3. Kaikki työ työajaksi – ei työajan pidentämiselle

Kaikki tehty työ on oltava työaikaa. Sosiaalialalla työn kuormittavuuden kasvu ja työajan pidentäminen eivät sovi yhteen.

  • Työssä käytettävää matka-aikaa on korvattava rahana tai luettava työaikaan.
  • Kenenkään sosiaalialan ammattilaisen työaikaa ei voi pidentää. Jo nyt alalla kärsitään liiallisesta kuormituksesta.
  • Asiantuntijatyöhön suurempi työaika-autonomia ja mahdollisuus lukea ruoka-aika työaikaan.
  • Yksityisellä sektorilla on vuosilomapäivien laskennassa siirryttävä arkipäivälaskennasta työpäivälaskentaan.

Lisätietoja:
Tero Ristimäki, puheenjohtaja
puh. 040 583 2657, email: tero.ristimaki@talentia.fi
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 23.11.2019.