Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Onnistunut sote-uudistus vaatii rahaa sekä henkilöstöön että palveluihin

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuussa oleville maakunnille on varattava riittävät resurssit palveluiden tuottamiseen sote-uudistuksessa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia katsoo, että ihmisillä on yhdenvertainen oikeus saada palveluja asuinpaikasta riippumatta. Palveluiden tulee olla laadukkaita ja laadun toteutumista tulee valvoa.

2.12.2019

– Perustana työn onnistumiselle on se, että sote-uudistuksessa sosiaalihuollon toimintaedellytykset turvataan varaamalla palveluihin riittävät määrärahat sekä pätevä, riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstöstä, toimiva johtaminen ja asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Talentian näkemys on, että kuntien ja maakuntien viranomaisvelvoitteita ja -vastuita erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamisessa ja kasvuolojen kehittämisessä tulee vahvistaa tulevassa lainsäädännössä.

Sosiaalityön ja sosiaalihuollon kehittäminen edellyttää sosiaalityön osaamista  

Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden strateginen kehittäminen ja johtaminen edellyttää sosiaalityön osaamista. Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalihuollon ammattihenkilölaki määrittelevät edellytykset hallinnolliselle ja ammatilliselle johtamiselle.

– Kyse on myös sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa, Katajisto painottaa.

Tasa-arvovaikutukset huomioitava sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa 

Kuntien rooli sote-palvelutuotannossa ratkaistaan erillisen STM:n selvityksen pohjalta, jonka lopullinen versio valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

– Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat Suomen työmarkkinoiden naisvaltaisin ala, joten STM:n selvityksessä tasa-arvovaikutukset on arvioitava kattavasti, sanoo Marjo Katajisto.

Talentia lausui edellä olevat näkemyksensä sosiaali- ja terveysministeriölle vastaamalla STM:n kyselyyn kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon  palveluntuottajina. 

Lisätietoja:
Marjo Katajisto, erityisasiantuntija
marjo.katajisto@talentia.fi
puh. 09 3158 6020

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 29.11.2019.