Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietojen suoja turvattava

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kannattaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistukseen liittyviä tavoitteita, joilla on tarkoitus varmistaa, että opiskeluhuollon kirjaaminen, rekisterinpito ja salassapidon sääntely vastaisi paremmin Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta.

30.8.2021

– Ehdotettu uudistus on tarpeellinen, koska opiskeluhuollossa oppilaista ja opiskelijoista saattaa kertyä arkaluonteista tietoa. Tästä syystä opiskeluhuollossa tehtävän tietojen kirjaamisen ja rekisteröinnin osalta sääntelyn on oltava riittävän täsmällistä ja tarkkaa, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Jatkossa yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalvelujen kehittämisestä ja ohjaamisesta vastaisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

– Tämä muutos tehostaisi opiskeluhuollon palvelujen kehittämistä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi osana lasten ja nuorten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää, Katajisto toteaa.

Haasteita opiskeluhuollon kuraattoripalveluihin ovat aiheuttaneet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön puutteellinen tuntemus, epäselvät tehtävänkuvat sekä työntekijöiden ammatillisen osaamisen varmistamisen ja tuen puute.

– Nämä opiskeluhuollon epäkohdat on tuotu esiin myös hallituksen esityksessä. Opiskeluhuoltoa toteuttavat muut ammattilaiset ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, kuten psykologeja, terveydenhoitajia ja lääkäreitä, Katajisto huomauttaa.

Kuraattorin tulee olla sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistus vahvistaa sitä näkemystä, että kuraattorin tehtävissä toimivan tulee olla sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö. Talentia painottaa, että kuraattorin on oltava koulutukseltaan vähintään sosionomi AMK.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilön kelpoisuus on kuraattorin tehtävässä erityisen tärkeää, koska kuraattori on oppilaitoksessa ainoa sosiaalihuollon asiantuntija. Hänen täytyy pystyä itsenäisesti tuomaan sosiaalihuollon näkemys ja laaja asiantuntemus oppilaitoksen käyttöön, Katajisto sanoo.

Yhteyshenkilö:
Marjo Katajisto
Erityisasiantuntija
Puh: 09 3158 6020
marjo.katajisto@talentia.fi