Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Päättäjien puututtava varhaiskasvatuksen epäkohtiin

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten työolosuhteisiin on puututtava viipymättä, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

15.10.2021

Varhaiskasvatuksen sosionomitaustaiset opettajat ja muut varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat esittäneet huolensa työssäjaksamisesta sekä lasten turvallisuudesta ylisuurissa ryhmissä. Vaikka varhaiskasvatuksen mitoitukseen on tullut tarkennuksia, monissa päiväkodeissa on edelleen liian vähän pätevää henkilökuntaa suhteessa lasten määrään.

Talentia kääntää katseensa päättäjiin: heidän on nyt puututtava epäkohtiin ja kannettava vastuu. Elokuussa tuli voimaan varhaiskasvatuksen ilmoitusvelvollisuus, jonka seurannan tulisi olla jatkossa laajemmin myös kuntapäättäjien vastuulla.

– Varhaiskasvatuksen epäkohdista ilmoittaminen ja toimenpiteiden seuranta tulee velvoittaa kunnanvaltuustoille, tarkastusvaliokunnille sekä kasvatus- ja opetuslautakunnille, painottaa Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Esimerkiksi Espoossa kasvatuksen ja oppimisen lautakunta saa epäkohtailmoitukset tiedoksi säännöllisin väliajoin ja selvityksen siitä, miten epäkohtia tai epäkohdan uhkia on korjattu. Myös Helsingissä malli on luvattu ottaa käyttöön. Talentia teki ehdotuksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenelle ja kunnanvaltuutettu Petra Malinille.

Rahaa varattava palkkaukseen

Varhaiskasvatuksen palkat laahaavat pahasti jäljessä yleisestä palkkatasosta. Talentia korostaa, että kuntapäättäjille tulee saada tietoon, mikä oman kunnan varhaiskasvatuksen tilanne on. Ongelmista palkkaus ja mitoitus tarvitsevat rahaa. Jollei varhaiskasvatuksen ammattilaisten tilanteeseen herätä pian, pako alalta pahenee merkittävästi.

Yhteyshenkilö
Marjo Katajisto
Erityisasiantuntija
Puh: 09 3158 6020
marjo.katajisto@talentia.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 14.10.2021 klo 17.00.