Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Päiväkotien ryhmäkokojen pienennys on viisasta, mutta suhdeluvun laskemiseen tarvitaan säännöt

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tyytyväinen hallituksen esitykseen yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkokojen pienentämisestä päiväkodeissa. Se tarkoittaisi varhaiskasvatuslain muuttamista siten, että päiväkodissa yhtä kasvattajaa kohden olisi nykyisen kahdeksan sijaan seitsemän yli 3-vuotiasta lasta, kuten oli aikaisemminkin ennen 1.8.2016 voimaantullutta varhaiskasvatuslain muutosta. Ehdotuksen keskeisin tavoite on parantaa varhaiskasvatuksen laatua. – Kun kasvattajia...

9.12.2019

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tyytyväinen hallituksen esitykseen yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkokojen pienentämisestä päiväkodeissa. Se tarkoittaisi varhaiskasvatuslain muuttamista siten, että päiväkodissa yhtä kasvattajaa kohden olisi nykyisen kahdeksan sijaan seitsemän yli 3-vuotiasta lasta, kuten oli aikaisemminkin ennen 1.8.2016 voimaantullutta varhaiskasvatuslain muutosta. Ehdotuksen keskeisin tavoite on parantaa varhaiskasvatuksen laatua.

– Kun kasvattajia on lasten määrään nähden enemmän, on heillä enemmän aikaa lapsille ja paremmat mahdollisuudet vastata kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Myös henkilöstön hyvinvointi paranee, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Suhdeluvun laskemiseen tarvitaan pelisäännöt

Talentian teettämän selvityksen (Talentian jäsenkysely, 2018) mukaan edes nykyisen lain mukainen suhdeluku 1:8 ei toteudu kokopäiväisesti päiväkodeissa. Henkilöstömitoituksen toteutumisen todentaminen on vaikeaa, ja usein johdolla ja kasvatushenkilöstöllä on hyvinkin erilainen käsitys todellisesta tilanteesta.

– Suhdeluvun laskemiseen tarvitaan yhtenevä laskentatapa, jotta päiväkodin toiminnan kehittämiselle on yhteinen perusta, saadaan vertailtavaa tietoa ja valvontaviranomainen voi ohjata ja valvoa varhaiskasvatuksen toteutumista, Marjo Katajisto sanoo.

Talentia esittää myös, että osa-aikaisten lasten (yli 3-vuotiaat enintään viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevat) suhdeluku muutetaan vastaamaan kokopäiväisten lasten suhdelukuja, jotta päiväkotiryhmät eivät paisu liian suuriksi.

Valtioneuvoston asetuksen ehdotetaan astuvan voimaan 1. päivänä elokuuta 2020.

Lue Talentian lausunto kokonaisuudessaan. (Pdf-tiedosto.)

Lisätietoja:
Marjo Katajisto
erityisasiantuntija
marjo.katajisto@talentia.fi
puh. 09 3158 6020