Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Sosiaalihuollon korkeakoulutettujen työntekijöiden työhyvinvointi ja saatavuus varmistettava hyvinvointialueilla – Näin turvataan asukkaiden sosiaalipalvelut

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia korostaa, että hyvinvointialueen henkilöstöstrategiassa tulee huomioida sosiaalihuollon korkeakoulutetut työntekijät.

16.6.2022

– Hyvinvointialueiden tulee varmistaa, että sosiaalialan korkeakoulutetut ammattilaiset voivat hyvin työssään ja heidän saatavuutensa turvataan. Näin hyvinvointialueet pystyvät tarjoamaan asukkailleen tarpeen mukaan sosiaalihuollon palveluja asiakasturvallisesti, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Sosiaalihuollossa on jo nyt työvoimapula, joka ennusteiden mukaan vain pahenee tulevina vuosina. Työvoimapulan syynä ovat mm. matala palkka ja työn kuormittavuus.

Kun hyvinvointialue huomioi kattavasti strategiassaan sosiaalihuollon korkeakoulutetut työntekijät, se voi kasvattaa mainettaan houkuttelevana työnantajana.

– Hyvä työnantajamaine auttaa rekrytoimaan tarvittavaa sosiaalialan henkilöstöä ja myös pitämään sen. Henkilöstövoimavarojen riittävyys, henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi ovat jatkossa menestymisen ehto ja samalla kilpailutekijä, Karsio toteaa.

Talentian esitykset hyvinvointialueen henkilöstöstrategiaan:

1. Sosiaalihuollon korkeakoulutettujen työtekijöiden työhyvinvointi on turvattava.
Turvalliset työolosuhteet sekä työhyvinvoinnin johtaminen vaikuttavat merkittävästi siihen, että sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt voivat hyvin työssään. Hyvinvoivassa työyhteisössä vaihtuvuus on pientä, mikä takaa asiakkaille laadukkaat sosiaalihuollon palvelut. Työhyvinvoinnin edistäminen edellyttää kaikkien toimijoiden osallistumista. Mukana ovat niin johto, henkilöstöpalvelut, työsuojelu, lähiesihenkilöt kuin työterveyshuolto.

2. Sosiaalialan korkeakoulutettujen saatavuus ja riittävyys on varmistettava.
Hyvällä henkilöstöpolitiikalla huolehditaan, että hyvinvointialueiden sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, eli sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia, on riittävästi saatavilla ja työpaikat houkuttelevat heitä.

3. Sosiaalihuollon korkeakoulutetut työntekijät sitoutetaan oikeudenmukaisella palkalla ja työehdoilla.
Palkan ja työehtojen tulee motivoida työntekijää. Työ sosiaalialalla on vaativaa ja usein kuormittavaa. Olosuhteiden vuoksi yhä useampi vaihtaa työpaikkaa tai harkitsee alan vaihtamista. Asiakastyö vaatii kuitenkin pitkät ja pysyvät palvelussuhteet.

4. Jatkuvaa oppimista ja ammatillista lisäkoulutusta on tuettava.
Sosiaalialalla tarvitaan johtamisen, päätöksenteon sekä asiakastyön laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseksi jatkuvasti uutta osaamista. Kehittyvää osaamista on hyödynnettävä tehtävänkuvissa, työnjaossa ja urakehityksen tukemisessa.

5. Henkilöstöpolitiikka on reilu, johdonmukainen ja eteenpäin katsova.
Henkilöstön mukaan ottaminen ja yhteistoiminta ovat osa onnistunutta henkilöstöpolitiikkaa. Houkuttelevan työpaikan tunnistaa siitä, että työntekijää arvostetaan oman työnsä asiantuntijana ja työn kehittämistä tehdään yhdessä, jatkuvassa vuoropuhelussa. Uudenlaisessa toimintaympäristössä tulee ottaa huomioon työntekijän työn hallinta, mm. kohtuullinen työskentelyalue.

Lue lisää:
Talentian esitykset hyvinvointialueen henkilöstöstrategiaan

Yhteyshenkilöt

Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955
jenni.karsio@talentia.fi

Lisätietoa julkaisijasta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki

Vaihde: +358 9 3158 6000, toimisto@talentia.fi

Ammattijärjestö Talentia ajaa ja valvoo korkeasti koulutettujen sosiaalialan ammattilaisten palkkauksellisia ja ammatillisia etuja.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 16.6.2022 09:11:37