Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Vantaa sumutti sosiaalityöntekijöitä, myös sosionomeja kohdeltu väärin

Lastensuojelun kriisin ja sosiaalityöntekijäpulan lisäksi Vantaan sosiaalihuoltoa hiertää sosionomien palkkaus, jossa ei ole huomioitu sosionomien työn vaativuuden lisääntymistä.

13.9.2019

Vantaalla sosionomien tehtävät ovat viime vuosina muuttuneet vaativammaksi, mutta palkkaa ei ole nostettu samassa suhteessa, kuin tehtävien vaativuus on noussut. Samaan aikaan sosionomit ovat joutuneet paikkaamaan sosiaalityöntekijöitä, joita on liian vähän ja joiden vaihtuvuus on suurta. Tämä on lisännyt työn kuormitusta ja heikentänyt työhyvinvointia.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on pyytänyt Vantaan kaupungin Julkisalan korkeakoulutettujen JUKOn pääluottamusmiestä jättämään Vantaalle paikallisneuvottelupyynnön sosionomien palkkauksesta. Talentian mielestä työstä kuuluu maksaa tehtävän vaativuuden mukainen palkka.

”Jos tehtävän vaativuus lisääntyy, palkan täytyy nousta. Edes Vantaa ei voi sivuuttaa KVTES:ta. Vaadimme sosionomien palkkojen tarkistamista työn vaativuutta vastaavalle tasolle”, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Sosiaalityöntekijöiden palkankorotus luultua pienempi

Ratkaistaakseen sosiaalityöntekijäpulansa Vantaa on tehnyt päätöksen, että sosiaalityöntekijöiden palkkoja korotetaan henkilökohtaisella rekrytointilisällä 250 euroa. Talentian saamien tietojen mukaan palkat eivät kuitenkaan nouse kaikilla 250 euroa, vaan todellisuudessa korotus on jo tällä hetkellä Vantaalla työskenteleville vain 100 euroa, sillä vuonna 2017 myönnetty 150 euron rekrylisä lasketaan tähän 250 euron korotukseen mukaan. Lisäksi korotus ei näytä olevan pysyvä, vaan voimassa vain 31.12.2021 saakka. Vantaa on kuitenkin kertonut itse julkisuuteen, että sosiaalityöntekijöiden palkat nousevat 250 euroa 1.10.2019 lähtien.

”Kyllä tämä sumutukselta näyttää eikä varmasti lisää luottamusta työnantajaa kohtaan. Näissä asioissa on tärkeää olla avoin ja rehellinen. Me Talentiassa katsomme, että korotus tulee tehdä tehtäväkohtaiseen palkkaan eikä määräaikaisina lisinä”, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Lisätietoja:
Tero Ristimäki
puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
puh. 040 583 2657

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 12.9.2019