Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos – Talentia käsittelee esitystä 12.6.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, JHL, Sosiaalipalvelualan Allianssi Salli ja Sote ry ovat päässeet neuvottelutulokseen uudesta yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksesta työnantajia edustavan Hyvinvointiala HALIn kanssa.

8.6.2023

Talentian hallitus käsittelee esitystä 12.6. kello 10.

Sopimuksen sisältö tulee julkiseksi, jos neuvotteluosapuolten hallinnot hyväksyvät sopimuksen. Talentia tiedottaa sopimuksen sisällöstä tarkemmin, jos sopimus hyväksytään.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ja hakusaarto päättyvät heti. Juhannusviikolle suunnitellut lakot peruuntuvat, jos kaikki neuvotteluosapuolet hyväksyvät neuvottelutuloksen.

Työriidan taustaa

Nyt aikaansaatu neuvottelutulos on syntynyt pitkien neuvottelujen tuloksena. Yksityinen sosiaalipalveluala on ollut sopimuksettomassa tilassa toukokuun alusta alkaen. Alalla on ollut lakkoja toukokuun lopusta alkaen. Lisäksi voimassa on ollut ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä hakusaarto.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolelta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.

Yhteyshenkilöt

Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955

jenni.karsio@talentia.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 8.6.2023 14:55