Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Yksityisen sosiaalipalvelualan työriita jatkuu – lastensuojelulaitoksia ja päiväkoteja lakkoon

Yksityinen sosiaalipalveluala on edelleen ilman uutta työehtosopimusta. Tämä tarkoittaa, että 31.5. alkavat lakot yksityisissä päiväkodeissa ja lastensuojelulaitoksissa. Ylihuomenna 1.6. alkaa lakko palveluasumisen kohteissa. Lakot rajautuvat Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueille.

31.5.2023

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on päättänyt myös uudesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka alkaa 30.5. klo 13 ja päättyy 14.6. klo 15. Kielto koskee kaikkia sopimuksen piiriin kuuluvia Talentian jäseniä.

– On epäoikeudenmukaista, että samasta työstä maksetaan yksityisellä puolella reippaasti huonommin kuin julkisella sektorilla. Esimerkiksi yksityisissä päiväkodeissa varhaiskasvatuksen työntekijöiden kuukausipalkat voivat olla satoja euroja pienemmät kuntiin verrattuna, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Työstä olisi maksettava sen vaativuutta vastaavaa palkkaa. Esimerkiksi lastensuojelulaitosten työntekijöistä 94 prosenttia pitää palkkaansa liian matalana työn vaativuuteen nähden. Heistä peräti 74 prosenttia harkitsee työpaikan vaihtoa, ja tärkeimpänä syynä siihen on palkkaus. (Lapsen vuoksi: Lastensuojelun laitoshoidon vetovoimatekijät ja alalta työntävät tekijät)

– Lastensuojelulaitosten työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi, mutta heitä kuormittaa heikko palkkaus alan muiden ongelmien lisäksi. Tämä ajaa työntekijöitä vaihtamaan työpaikkaa. Kun työntekijät vaihtuvat usein, ei luottamusta lapsen ja aikuisen välille ehdi syntyä. Tämä vaikuttaa suoraan lasten hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteeseen, Karsio sanoo.

Työntekijöiden vaihtuvuus tulee myös kalliiksi työnantajalle. Palkkakuilun kasvaminen yksityisen ja julkisen sektorin palkkojen välillä syventäisi alan ongelmia ja heikentäisi palvelujen laatua. Työvoimapulasta kärsiville sote-alalle ja varhaiskasvatukseen olisi yhä vaikeampi houkutella työntekijöitä.

Alalle tarvitaan palkkaohjelma

Talentia pyrkii työtaisteluilla saamaan vauhtia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluihin. Talentian tavoitteena on korjata sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkatasoa useampivuotisella palkkaohjelmalla. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle tavoitellaan vähintään samansuuruisia korotuksia kuin hyvinvointialueiden sote-sopimuksessa.

Lakko yksityisissä päiväkodeissa toteutuu näin:

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5.2023 klo 00.01 ja perjantain 2.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun. Lakko koskee varhaiskasvatuksen lisäksi aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa.

Työnseisaus koskee oheisiin konserneihin kuuluvien yritysten varhaiskasvatuksen toimipisteitä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueilla.

  • • Norlandia
    • Verkanappulat
    • Pilkepäiväkodit
    • Touhula
    • Sateenkaari Koto

Lakko lastensuojelun toimipisteissä toteutuu näin:
Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5.2023 klo 00.01 ja lauantain 03.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisauksen piiriin kuuluu Familarin, Attendon ja Humanan kaikki tietyissä lastensuojelun toimipisteissä (21 kpl) Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella tehtävä työ, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Lakko ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteissa toteutuu näin:
Työnseisaus on 28:ssa ympärivuorokautisen palveluasumisen tai palveluasumisen yksikössä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.
Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat torstain 1.6.2023 klo 00:01 ja lauantain 03.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisauksen ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaiden hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Lue tarkemmin lakoista: talentia.fi/lakko

 

Yhteyshenkilöt

Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955

jenni.karsio@talentia.fi

 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Ratamestarinkatu 11
00520 HELSINKI

Vaihde: +358 9 3158 6000, toimisto@talentia.fi
https://www.talentia.fi

Ammattijärjestö Talentia ajaa ja valvoo korkeasti koulutettujen sosiaalialan ammattilaisten palkkauksellisia ja ammatillisia etuja.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 30.5.2023 12:01:05