Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian uudet palkkasuositukset julkistettu: sosiaalityöntekijän ja sosionomin suosituspalkat alkavat 3500–4100 eurosta

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on päivittänyt palkkasuosituksensa.

18.6.2021

– Palkkasuositusten päivitys oli tarpeen, koska edelliset olivat jo kahden vuoden takaa. Suositukset on tehty käyttäen apuna Talentian uutta sosiaali- ja varhaiskasvatusalan jäsenistön palkkakyselyä, kertoo neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa Talentiasta.

Myös palkkasuosituksen rakennetta muutettiin vastaamaan useissa kunnissa nykyään käytössä olevaa organisaatiorakennetta ja johtotehtäviä. Mukana ovat myös ensikertaa tehtävät, joissa toimitaan ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla.

Ammattinsa hallitseva työntekijä on palkkansa ansainnut

Laillistetun sosiaalityöntekijän ja vastaavan kuraattorin tehtäväkohtainen palkka on Talentian suosituksen mukaan 4100–4600 euroa kuukaudessa. Laillistetun sosionomin, kuntoutuksen ohjaajan ja geronomin palkkasuositus vaihtelee 3500–3700 euroon, ja sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen kuukausiansiosuositus on 4000 euroa.

Tehtäväkohtaisen palkan päälle tulevat mahdolliset lisät, kuten työkokemuslisä sekä ilta-, yö- ja viikonloppulisät.

– Luonnollisesti esihenkilövastuu korottaa palkkaa, Paula Kangasmaa toteaa.

Varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen sosionomin kuukausipalkan tulisi suosituksen mukaan olla vähintään 3500–3700 euroa ja perhepäivähoidon ohjaajan 3800 euroa.

– Nämä ovat vähimmäissuosituksia. Mikään ei estä työnantajaa maksamasta halutessaan enemmän, Paula Kangasmaa sanoo.

Suositukset antavat raamit palkkapyyntöön

Talentian jäsenet hyödyntävät ahkerasti palkkasuositussivustoa.

Palkkasuositukset ovat hyödyllisiä etenkin silloin, kun henkilö neuvottelee palkastaan uudessa työpaikassa. Työpaikkaa vaihtavan henkilön onkin hyvä tutustua keskustelun pohjaksi sekä Talentian palkkasuosituksiin että oman alueensa palkkatasoon.

Toinen sopiva ajankohta palkan tarkistukseen on työtehtävien muuttuessa tai kun on hankkinut täydennyskoulutusta.

Tutustu palkkasuosituksiin: https://www.talentia.fi/tyoelamainfo/palkkaus/palkkasuositukset/