Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: Europan 17 -arkkitehtuurikilpailu käynnistyy: Suomen kohteet Helsingin itäisessä saaristossa ja Vaasan Vaskiluodossa

Nuorille arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille suunnattu Europan 17 -kilpailu käynnistyy tänään 27.3. Suomesta on mukana kaksi merellistä kilpailukohdetta: viisi saarta Helsingin itäisessä saaristossa ja Vaasan keskustan tuntumassa sijaitseva Vaskiluoto.

28.3.2023

– 17. kertaa järjestettävässä Europan-kilpailussa jatketaan edellisen kauden Living Cities -teemaa. Painopisteenä on rakennetun ympäristön uudistaminen ja ylläpito kestävästi ja resurssiviisaasti. Sen lisäksi tavoitteena on löytää ratkaisuja luonnon ja rakennetun ympäristön tasapainoiseen suhteeseen, luonnon monimuotoisuutta vaalien, Europan Suomi Finlandin pääsihteeri Kirsti Rantanen kertoo.

Joka toinen vuosi järjestettävään Europan-arkkitehtuurikilpailuun osallistuu tuhansia nuoria suunnittelijoita, ja suunnittelukohteita on yli 50 ympäri Eurooppaa. Kilpailijat voivat jättää ehdotuksen yhteen tai useampaan kohteeseen. Kilpailijoiden tulee olla alle 40-vuotiaita. Kussakin maassa kansallinen tuomaristo arvostelee kyseisen maan kohteisiin tehdyt ehdotukset. Suomessa kilpailua koordinoi Europan Suomi Finland.

Kestäviä virkistys- ja matkailumahdollisuuksia Helsingin itäiseen saaristoon

Kilpailulla haetaan konseptia ja ilmettä saariston rantautumispaikoille ja niihin liittyville palveluille. Konseptista toivotaan helposti sovellettavaa ja eri saarten herkkää luontoa ja kulttuuriympäristöä huomioivaa. Konseptia on tarkoitus pilotoida viidellä erityyppisellä saarella Helsingin itäisessä saaristossa: Vartiosaaressa, Villingissä, Kotiluodolla, Malkasaaressa ja Pikku Niinisaaressa.

– Rantautumispaikat ovat pienestä pinta-alastaan huolimatta saarten virkistyskäytön kannalta keskeisiä paikkoja, ja siksi niitä tarkastellaan tässä kilpailussa monipuolisesti eri näkökulmista ja eri mittakaavatasoilla. Tavoitteena on kehittää rantautumispaikkojen rakenteille ja rakennuksille yhtenäistä ja tunnistettavaa, saaristoon sopivaa ilmettä sekä löytää uudenlaisia keinoja tukea retkeilysaarten yleistä virkistyskäyttöä ja ohjata sitä kestävään suuntaan, maisema-arkkitehti Sofia Kangas Helsingin kaupungilta kertoo.

Asumista Vaasan Vaskiluotoon

Vaasan Vaskiluoto on kehittyvä alue aivan keskustan tuntumassa. Kilpailualue sijaitsee asumiseen kaavaillulla koillisella niemellä. Alueen aloituskorttelit sijaitsevat puretun Fenno-hotellin alueella, ja loppuosa kilpailualueesta sijaitsee myöhemmin mahdollisesti vapautuvalla leirintäalueella. Vaskiluotoon haetaan ratkaisuja asumismuodoiltaan monipuoliseen, kestävää elämäntyyliä tukevaan asumiseen.
– On hienoa päästä näkemään miten kilpailijat ratkovat tämän ainutlaatuisen paikan suunnittelukriteerit. Voittajatyön visio viitoittaa tulevan asemakaavamuutoksen suuntaa, Vaasan kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso sanoo.

Media on tervetullut kilpailun aloitustilaisuuteen tiistaina 4.4. klo 9:00–10:00

Paikka: Sonck-sali, Sofiankatu 4, Helsinki. Kevyttä aamiaista tarjolla 8:30 alkaen. Tilaisuudessa ovat kohteiden edustajat paikalla.

Lisätietoja

– Kirsti Rantanen, pääsihteeri, Europan Suomi Finland, p. 040 163 6025, info@europan.fi
– Helsinki: Sofia Kangas, maisema-arkkitehti, kaupunkiympäristön toimiala / maisema- ja yleissuunnittelu, Helsingin kaupunki, p. 09 310 42159
– Vaasa: Päivi Korkealaakso, kaavoitusjohtaja, Vaasan kaupunki, p. 040 550 0757

Europan on kansallisten eurooppalaisten järjestöjen yhteenliittymä, joka vastaa kilpailun järjestelyistä. Avoimen dialogin ja eurooppalaisen yhteistyön hengessä Europan pyrkii tuottamaan syvällistä tietoa ja lisäämään keskustelua arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta Euroopan maiden välillä. Europanin tavoitteena on auttaa nuoria suunnittelijoita tuomaan esiin ja toteuttamaan ideoitaan kansainvälisesti. Lisätietoa: www.europan-europe.eu