Suomen Arkkitehtiliitto SAFA: Otto-Iivari Meurman -palkinto Jyväskylän kaupunkisuunnittelun kehittäjälle, TkT Leena Rossille

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää tämänvuotisen  Otto-Iivari Meurman -palkinnon Jyväskylän kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtajalle, arkkitehti, tekniikan tohtori Leena Rossille. Palkinto myönnettiin Arkkitehtipäivillä 6.5. Rossin merkittävästä ja vaikuttavasta työstä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun kehittämiseksi, Jyväskylässä ja valtakunnallisesti.

9.5.2022

Legendaarisen yhdyskuntasuunnittelijan, Otto-Iivari Meurmanin, mukaan nimetty vuotuinen palkinto myönnetään arkkitehdille tai arkkitehtiryhmälle, joka on merkittävästi vaikuttanut hyvän elinympäristön aikaansaamiseksi.

Leena Rossi on työskennellyt Jyväskylän kaupungin eri tehtävissä 20 vuotta.

“Jyväskylän kaupunkisuunnittelussa on luotu edellytyksiä useiden esimerkillisten kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiselle. Kaupunkisuunnittelu on eri intressiryhmien tarpeiden ja toiveiden näkemyksellistä yhteensovittamista. Osaavan organisaationsa tuella työskentelevän Leena Rossin analyyttinen, asiantunteva ja rakentava tapa lähestyä osapuolia on kannustavaa ja aina paremman ympäristön luomiseen innostavaa”, palkintolautakunnan puheenjohtaja Asko Takala perustelee valintaa.

Leena Rossin työ näkyy myös siten, että Jyväskylässä kaupunkisuunnittelun ja kiinteistökehityksen prosessit ovat sujuvoituneet. Aidolla vuorovaikutuksella on saatu tuloksia, joihin voidaan sitoutua. Rossi onkin todennut eräässä haastattelussa, että ”ihmisten kohtaamista ei pidä pelätä eikä saa piiloutua minnekään kaupunkimallien taakse.”

”Kaupunkisuunnittelijan täytyy katsoa kauas hahmottaakseen suuria kokonaisuuksia. Leena Rossi osoittaa, miten samalla voi myös ymmärtää pienten asioiden merkityksiä niihin takertumatta. Tämä kyky on tuonut Leena Rossille arvostusta myös useissa luottamustehtävissä, missä hän on aktiivisesti edistänyt arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun kehitystä Suomessa”, Asko Takala kertoo.

Leena Rossi on toiminut muun muassa  SAFAn puheenjohtajana vuosina 2015–2017 ja Alvar Aalto -säätiön hallituksen puheenjohtajana vuosina 2017–2018.

Lisätietoja
Asko Takala, p. 040 718 6877
Leena Rossi, p. 040 741 9187

Suomen Arkkitehtiliitto on perustanut Otto-Iivari Meurman -palkinnon vuonna 2011 lisäämään kiinnostusta suomalaiseen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun sekä osoittamaan tälle toiminnalle kuuluva valtakunnallinen arvonanto ja tunnustus. Otto-Iivari Meurman -palkinto jaetaan tunnustuksena arkkitehdille/arkkitehtiryhmälle, joka on merkittävästi vaikuttanut hyvän elinympäristön aikaan saamiseksi. Otto-Iivari Meurman -palkinnon saajan valitsee Otto-Iivari Meurman -palkintolautakunta, jonka nimittää Suomen Arkkitehtiliiton hallitus.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 6.5.2022 klo 20.