Suomen Farmasialiitto: Farmasian ammattilaiset palkkakuopassa – työn vastuullisuus ei näy palkassa

Farmaseutti ansaitsee yli 300 euroa vähemmän kuin vastaavan koulutuksen suorittanut. – Tulevissa terveydenhuoltoalan muutoksissa meidän asiantuntijuuttamme tarvitaan vaativissa tehtävissä entistä enemmän, minkä täytyy näkyä myös palkassa, Farmasialiiton puheenjohtaja Antti Kataja painottaa.

8.4.2019

Farmasian ammattilaisten – farmaseuttien ja proviisorien – palkka laahaa pahasti jäljessä työn vaativuuteen nähden. Farmasialiiton teettämän tuoreen palkkakyselyn mukaan apteekissa työskentelevän farmaseutin mediaanipalkka vuonna 2018 oli 3 036 euroa kuukaudessa. Proviisorin mediaanipalkka oli 4 122 euroa kuussa.

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan yksityissektorilla alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden säännöllisen työajan mediaaniansiot ilman lisiä olivat 3 359 euroa kuussa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 4 347 euroa kuussa. Tiedot ovat vuodelta 2017.

– Farmaseutilla on alempi korkeakoulututkinto, ja hän saa siis 323 euroa vähemmän palkkaa kuin muut samantasoisen tutkinnon suorittaneet. Proviisorilla on ylempi korkeakoulututkinto, ja hänenkin kohdallaan ero on 225 euroa. Tilastokeskuksen tiedot ovat vuodelta 2017, ja meidän tuloksemme ovat viime syksyltä, korostaa työmarkkinajohtaja Annukka Lankila.

Apteekkien toiminta on vuonna 2017 ollut liiketaloudellisesti kannattavaa ja apteekit ovat pääsääntöisesti vakavaraisia, mikä ilmenee Fimean tekemästä apteekkien talouden kehittymistä kuvaavasta tilinpäätösanalyysistä.

Farmasialiitolla on jäseniä hyvinkin erilaisissa töissä. Heitä on niin avopuolen apteekeissa, sairaaloissa, yliopistolla kuin lääketeollisuudessa ja lääketukuissakin.

– Palkkakyselyn vastauksia katsellessani huomasin surukseni yhden yhdistävän tekijän. Palaute siitä, että työn vaativuus tai lisäkoulutuksen tuoma ammattitaito eivät näy palkassa, yhdistää eri sektoreita, Farmasialiiton puheenjohtaja Antti Kataja toteaa.

Kuntasektorilla farmaseutti saa huonointa palkkaa. Mediaaniansiot ovat Farmasialiiton kyselyssä 2 722 euroa kuussa. Tilastokeskuksen mukaan vastaavan koulutuksen saaneiden mediaaniansiot olivat 2 780 euroa vuonna 2017.

Jäsenpalaute kuntasektorilta kuvaa karusti tilannetta:

– Meiltä odotetaan muun muassa kliinisen farmasian osaamista, pedagogisia taitoja, kykyä tiimityöskentelyyn, erilaisten ohjeistusten laatimiseen ja kirjaimellisesti potilaan vierellä työskentelyyn, mutta palkkakehitys on pysähtynyt menneeseen aikaan, jolloin työtehtävät kuntasektorilla olivat lähinnä logistisia.

Farmasian ammattilainen tekee vaativaa asiantuntijatyötä. Lääkkeiden farmaseuttinen toimittaminen ei ole pelkästään lääkkeen luovuttamista fyysisesti asiakkaalle.

– Oleellinen osa toimittamista on varmistaa, että lääkemääräys on oikein ja lääke sopii asiakkaalle. Farmasian ammattilainen antaa lääkeneuvontaa ja varmistaa, että lääkehoito on turvallista. Lisäksi hän tukee lääkehoidon vaikutusten seurantaa sekä varmistaa lääkevalmisteen moitteettomuuden ja laadun, Kataja täsmentää.

Asiakas voi tulla ilman ajanvarausta apteekkiin ja saa asiantuntijalta lääkeneuvontaa ilman erillistä maksua. Jos lääkkeellä on saatavuushäiriö, farmasian ammattilainen selvittää, mistä lääkettä on saatavilla.

– Kelan toimeentulotukiasiakkaiden maksusitoumukset aiheuttavat lisätyötä, kun pitää tarkistaa, mikä sitoumus on kyseessä ja täyttääkö se ehdot kyseisen lääkkeen toimittamiseksi, Kataja tarkentaa.

Myös toimitettujen reseptien määrä on vuosien myötä noussut: vuonna 2017 toimitettiin 61,25 miljoonaa reseptiä.

– Vuosina 2013–2017 toimitettujen reseptien määrä on noussut 3–5 prosenttia per vuosi, Kataja täsmentää.

Lisätietoa
Puheenjohtaja Antti Kataja, antti.kataja@farmasialiitto.fi, 040 648 4521
Työmarkkinajohtaja Annukka Lankila, annukka.lankila@farmasialiitto.fi, 050 525 3744