Suomen Hammaslääkäriliitto: Koronaepidemian pahentama suun terveydenhuollon hoitovelka on laitettava kuntoon

Koronaepidemia on kasvattanut suun terveydenhuollon hoitovelan jo 1,3 miljoonaan potilaskäyntiin, kun mukaan lasketaan myös yksityinen hammashoito. Hammaslääkäriliitto on erittäin huolissaan suun terveydenhuollon palveluiden entisestään heikentyvästä tilanteesta.

21.5.2021

Hoitovelan purkaminen kestää noin 1–3 vuotta alueesta riippuen, vaikka epidemia saataisiin pian hallintaan, kertoo toukokuussa julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijaraportti (https://www.julkari.fi/handle/10024/142536).

Suunterveyden hoitovelka on suurin alueille, joilla koronatilanne on ollut hankalin. Tässä hoitovelassa eivät vielä näy ne ihmiset, joilla on suussaan hoidontarvetta, mutta jotka eivät ole toistaiseksi hakeutua hoitoon. Potilasjonot kasvavat todennäköisesti nopeasti, kun rokotukset alueilla etenevät.

Hammaslääkäriliitto on erittäin huolissaan suun terveydenhuollon palveluiden entisestään heikentyvästä tilanteesta. Hoidon saatavuudessa on ollut isoja haasteita jo ennen koronaa. Ongelmat ovat näkyneet esimerkiksi vaikeutena päästä hoitoon ja toisaalta hoitojen kohtuuttomana pitkittymisenä.

Viivästyneen hoitoon hakeutumisen vuoksi suun sairaudet ovat monella potilaalla edenneet, mikä lisää vaativampien hoitojen tarvetta jatkossa. Heikoimmassa asemassa olevat ihmiset ovat suurimmassa vaarassa myös suusairauksien pahenemiselle. Lisäksi tilanne näkyy jo suun terveydenhuollon hoitohenkilöstön jaksamisen ongelmina.

Joka vuosi noin kolme miljoonaa suomalaista käy hammaslääkärillä. Suun terveydenhuollon palvelujärjestelmä on kokonaisuus, jossa yksityinen sektori hoitaa noin puolet aikuisväestöstä. Siksi toimiva yhteistyö sektorien välillä on tärkeää. Suun terveydenhuoltoon tarvitaan riittävät resurssit ja toimivat palvelupolut. Ammattilaiset voivat keskittyä ydintehtäväänsä eli potilaiden hoitoon, kun palvelujärjestelmä kokonaisuutena toimii ja väestön hoitoon on tarvittavat resurssit. Lisäksi on huolehdittava hyvästä johtamisesta ja henkilöstön työhyvinvoinnista.

Suun terveydenhuollon palvelut on laitettava kuntoon pikaisesti osana sote-uudistusta. Suunterveys ja väestöryhmien väliset terveyserot on ajankohtainen teema myös kuntavaaleissa. Päättäjien tulee investoida suomalaisten suunterveyden edistämiseen ja suun sairauksien hoitoon nyt, jotta sairaiden suiden aiheuttama aikapommi ei räjähdä lähivuosina.

Yhteyshenkilöt:
Henna Virtomaa
Toiminnanjohtaja
Suomen Hammaslääkäriliitto
Puh: 09 6220 2535
henna.virtomaa@hammaslaakariliitto.fi

Sirpa Tilander
Puheenjohtaja
Suomen Hammaslääkäriliitto
Puh: 040 506 0320
sirpa.tilander@hammaslaakariliitto.fi