Suomen Hammaslääkäriliitto: Suun sairauksien uusi laaturekisteri auttaa kehittämään hoidon vaikuttavuutta

Hammaslääkäriliitto pitää THL:n uutta laaturekisteriä tärkeänä työkaluna, jonka avulla voidaan kehittää potilaiden suun terveydenhoidon laatua ja vaikuttavuutta. Suun sairaudet valittiin mukaan rekisteriin sairauksien kansanterveydellisen merkityksen perusteella. Suun ja hampaiden sairauksien hoidon laaturekisteri on osa terveydenhuollon laaturekisteriä, jota ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

21.9.2022

– Tavoitteena on parantaa hoidon ja palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi rekisteritietoja voidaan hyödyntää tutkimuksessa, seurannassa ja arvioinnissa. Toivomme THL:n laaturekisteristä toimivaa työkalua suun terveydenhuollon kehittämiseen, sanoo asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier Hammaslääkäriliitosta.

Uudet laaturekisterit tarjoavat THL:n mukaan tilastotietoa, jonka avulla voidaan esimerkiksi sujuvoittaa potilaiden hoitopolkua, vertailla ja kehittää hoitokäytäntöjä, tutkia eri hoitojen vaikuttavuutta ja turvallisuutta, kertoa hoitotuloksista avoimesti potilaille ja muille kansalaisille sekä ohjata palvelujen tuotantoa kohti laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa. Lisäksi halutaan parantaa hoidon saatavuutta ja väestöryhmien yhdenvertaisuutta sekä kaventaa suunterveyseroja palvelujen siirtyessä hyvinvointialueille.

Suun ja hampaiden sairauksien lisäksi THL:n laaturekisteriin on valittu yhdeksän muuta sairausryhmää, esimerkiksi diabetes- ja sydänrekisteri, tehohoidon laaturekisteri ja tulehduksellisten reumasairauksien laaturekisteri. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi asetuksen terveydenhuollon laaturekisterien perustamisesta syyskuun alussa.

Suunterveystiedon yhdistäminen muihin tietoihin tuo lisäarvoa

– Ensimmäinen tavoite on saada hyvä käsitys suun terveydenhuollon potilastiedon arkistoihin kertyvän tiedon laadusta, kattavuudesta ja ongelmakohdista. Olennaista on tietojen huolellinen kirjaaminen jo hoitotilanteessa, kertoo THL:n asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa.

Suunterveyteen vaikuttavia tekijöitä tullaan tarkastelemaan myös ristiin eri laaturekisterien välillä. Harjunmaan mukaan tieto auttaa löytämään paljon hoitoa tarvitsevia potilasryhmiä sekä kohdentamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehokkaimmalla tavalla. Rekisterin rakentaminen käytäntöön on vielä usean vuoden työ.

– Keskeistä on THL:n suunnitelma yhdistää Suun ja hampaiden sairauksien hoidon rekisteritietoja muista lähteistä saatavaan tietoon. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on useita asiakasryhmiä, joiden hoidon ja palvelun laadun tai vaikuttavuuden arviointia voidaan näin parantaa, painottaa Anna Chainier.

Tärkeää on huomioida myös erikoissairaanhoito ja yksityinen suun terveydenhuolto laaturekisterin kehittämisessä.

Lisäksi Hammaslääkäriliitto pitää tärkeänä, että tiedot on tarkoitus kerätä rekistereistä ilman ylimääräistä kirjaamista moniin eri tietojärjestelmiin ja ilman erillisiä tiedonpoimintoja sekä lisäkustannuksia palvelun järjestäjille ja tuottajille.

Yhteyshenkilöt

Anna Chainier
Asiantuntijahammaslääkäri
Suomen Hammaslääkäriliitto
Puh: 050 374 3392

anna.chainier@hammaslaakariliitto.fi

 

Lisätietoa julkaisijasta Suomen Hammaslääkäriliitto ry

Suomen Hammaslääkäriliitto ry
Malminkatu 30
00100 Helsinki

09 622 0250
http://www.hammaslaakariliitto.fi
Suomen Hammaslääkäriliitto on hammaslääkärien ja hammaslääketieteen opiskelijoiden akavalainen asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö.

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 21.9.2022 kello 10.32