Suomen Lakimiesliitto: Vastavalmistuneen juristin vähimmäispalkkasuositus 4470 euroa kuukaudessa

Lakimiesliiton hallituksen vuodelle 2022 vahvistama vastavalmistuneen oikeustieteen maisterin vähimmäispalkkasuositus on 4 470 euroa kuukaudessa. Suositusta korotettiin noin 1,8 prosentilla vuodesta 2021. Oikeustieteen opiskelijoiden osalta vähimmäispalkkasuosituksia nostettiin samassa suhteessa. Suosituksella on vaikutusta myös juristien myöhempään palkkakehitykseen.

27.1.2022

– Vähimmäispalkkasuositus perustuu vuosittain toteutettavaan palkkatutkimukseemme ja yleiseen työmarkkinatilanteeseen, perustelee Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

Lakimiesliiton tuorein palkkatutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin kuluvana keväänä. Palkkatutkimus perustuu lokakuun 2021 ansioihin. Liiton hallituksella on kuitenkin ollut palkkasuositusta linjatessaan käytössään palkkatutkimuksen ennakkotiedot.

– Alkupalkkasuositus halutaan antaa heti alkuvuodesta. Näin suosituksia voivat hyödyntää esimerkiksi kesätöitä hakevat opiskelijat. Palkkatutkimustiedon ja työmarkkinatilanteen lisäksi suositusta annettaessa huomioidaan myös yleinen palkkakehitys sekä inflaatio, Tilander toteaa.

Liiton palkkasuositusta noudatetaan hyvin

Jore Tilander korostaa myös, että vähimmäispalkkasuositusta annettaessa Lakimiesliitto haluaa toimia linjakkaasti.

– Tämän ansiosta suositustamme myös noudatetaan ja arvostetaan työmarkkinoilla. Palkkatutkimuksen ennakkotiedot osoittavat, että esimerkiksi viimevuotista palkkasuositustamme on noudatettu hyvin. Näin tapahtuu erityisesti yksityisen sektorin keskisuurissa ja suurissa työpaikoissa. Ongelmia on erityisesti julkisella sektorilla ja yksityisen sektorin pienissä työpaikoissa.

Liiton vuosittain toteuttama palkkatutkimus ja sen pohjalta annettava vähimmäispalkkasuositus toimivatkin aitoina palkkavetureina.

– Suositus vetää tutkitusti ylemmäs myös kaikkein huonoimpia palkkoja, Tilander muistuttaa.

Suosituksesta on muodostunut nuorten juristien kohdalla keskeinen palkkatasoa määrittävä normi erityisesti vastavalmistuneiden suurimmalla työllistäjällä eli asianajosektorilla.

– On syytä muistaa, että palkkasuositukset eivät vaikuta vain vastavalmistuneiden palkkoihin, vaan niillä on vaikutusta myös juristien myöhempään ansiokehitykseen, Tilander huomauttaa.

Lisätietoa vähimmäispalkkasuosituksista: https://www.lakimiesliitto.fi/edunvalvonta/palkkasuositukset/

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 24.1.2022.