Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL: Jonne Rinne Euroopan poliisien keskusjärjestön johtoon

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne on valittu eurooppalaisten poliisiliittojen keskusjärjestön EuroCOP:n (European Confederation of Police) puheenjohtajaksi. Valinnan teki EuroCOP:n komitean syyskokous Torremolinoksessa, Espanjassa 9.11. Puheenjohtajakauden pituus on kaksi vuotta.

9.11.2022

Rinteen mukaan puheenjohtajan valinta pienestä jäsenmaasta osoittaa arvostusta sekä suomalaista ammattijärjestötoimintaa että suomalaisia poliiseja kohtaan. Mutta myös Suomi hyötyy EuroCOP:n toiminnasta, sillä eurooppalaisten poliisijärjestöjen yhteistyö on nyt entistäkin tärkeämpää.

”Maailma muuttuu nopeasti, ja tässä tilanteessa on välttämätöntä, että sisäisen turvallisuuden ammattilaiset eri puolilla Eurooppaa jakavat tietoa ja tekevät yhteistyötä. Monet Suomessakin viime vuosina esiin nostamamme asiat, kuten esimerkiksi maalittaminen ja lisääntyvä jengiväkivalta, ovat tulleet SPJL:n tietoon EuroCOP:n kautta”, Rinne sanoo.

”Brysselissä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat myös poliisin toimintaedellytyksiin ja poliisien työturvallisuuteen. Siksi on tärkeää, että olemme viemässä kentän ammattilaisten ääntä sinne, missä päätöksiä tehdään”, Rinne toteaa.

EuroCOP pohjaa toimintaansa siihen, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Rinne jakaa tämän ajatuksen ja pyrkii johtamaan järjestöä niin, että poliisiliitot vielä EuroCOP:n ulkopuolella olevista maista saadaan mukaan yhteistyöhön. Pohjoismaisilla poliisijärjestöillä on Nordiska Polisförbundetin (NPF) kautta pitkä kokemus hedelmällisestä yhteistyöstä, ja tätä yhteistyökulttuuria Rinne haluaa tuoda entistä enemmän myös EuroCOP:n tasolle.

EuroCOP yhdistää 25 maassa toimivat 30 poliisiliittoa, joilla on yhteensä yli 230 000 jäsentä. Järjestö edistää poliisien oikeuksia ja työturvallisuutta sekä parantaa eurooppalaisten poliisien tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Se tuo Euroopan tasolla poliisien kokemuksen ja osaamisen poliisitoimintaa koskevaan keskusteluun. Vuonna 2002 perustetun EuroCOP:n päämaja on Luxembourgissa. SPJL on ollut järjestön jäsen perustamisvuodesta lähtien.

Lisätietoa EuroCOPista

www.eurocop.org

twitter.com/Euro_COP

facebook.com/EuroCopOrg

Lisätietoja

Jonne Rinne, puh. +358 50 3998795, jonne.rinne@spjl.fi

***

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL on maan suurin poliisin, oikeushallinnon ja Hätäkeskuslaitoksen ammattilaisten etuja ajava järjestö. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu noin 11 000 poliisissa, oikeushallinnon alalla, Suojelupoliisissa ja hätäkeskuksissa työskentelevää ammattilaista. Vuonna 2023 SPJL täyttää 100 vuotta.

www.spjl.fi